Ziekte & verlof

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meekomen. En met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker. Daarom zijn alle kinderen verplicht om, vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag, naar school te gaan. Uw kind mag al naar school als het 4 jaar is en dat is voor de ontwikkeling van uw kind alleen maar wenselijk. Waar mogelijk zoeken wij ook samenwerking met voorschoolse voorzieningen die hun pupillen naar Weilust zien gaan.

Verlof

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan.

Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij vragen. Voor bovenstaand verlof moet u altijd toestemming vragen aan de directie van de school. Dit kunt u doen middels het formulier aanvragen verlof.

Ziek

Als uw kind ziek is en niet naar school kan, moet u dit meteen aan de school melden. De ziekmelding moet vóór aanvang van de lessen, dus voor 08.30 en 13.00 uur, worden doorgeven aan de school via telefoonnummer 076-5876528.

De administratief medewerkster verstuurt voor 09.00 uur een mail aan alle leerkrachten met daarin de ziekmeldingen van die dag. Kinderen die wel afwezig zijn, maar niet ziek gemeld, worden door de leerkracht gemeld bij de administratief medewerkster. Zij zal direct contact opnemen met de ouders/verzorgers. Indien niet opgenomen wordt, meldt zij dit terug aan de leerkracht en zal als reden van afwezigheid ongeoorloofd verzuim genoteerd worden in Parnassys (het leerlingvolg- en administratiesysteem).

De school is verplicht om ‘vermoedelijk ongeoorloofd verzuim’ te melden bij de leerplichtambtenaar, die u dan weer uitnodigt voor een gesprek over de afwezigheid.