Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Maandag
8:30 – 14.45

Dinsdag
8:30 – 14:45

Woensdag
8:30 – 12:15
(let op! Groep 1 is op woensdag vrij)

Donderdag
8:30 – 14:45

Vrijdag
8:30 – 14:45

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen rondom veranderende schooltijden op Weilust: FAQ

Vakantierooster schooljaar 2019-2020

Herfstvakantie

Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Maandag 21 oktober 2019 zijn de leerlingen ook vrij

Kerstvakantie

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Vrijdag 20 december 2019 zijn de leerlingen ook vrij

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020

Meivakantie

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Zomervakantie

Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

Vrijdagmiddag 10 juli 2020 zijn de leerlingen ook vrij

De eerste schooldag in schooljaar 2020-2021 is op maandag 24 augustus 2020

Vrije feestdagen

Goede Vrijdag 10 april 2020

Tweede Paasdag maandag 13 april 2020

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 (Vrijdag 22 mei 2020 zijn de leerlingen ook vrij, zie ook bij vrije dagen)

Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020 (Dinsdag 2 juni 2020 zijn de leerlingen ook vrij, zie ook bij vrije dagen)

Vrije dagen

Woensdag 25 september 2019

Maandag 21 oktober 2019 (zie ook bij herfstvakantie)

Vrijdag 6 december 2019

Vrijdag 20 december 2019 (zie ook bij kerstvakantie)

Maandag 10 februari 2020

Dinsdag 11 februari 2020

Vrijdag 22 mei 2020

Dinsdag 2 juni 2020

Donderdag 18 juni 2020

Vrijdag 19 juni 2020

Vrijdagmiddag 10 juli 2020 (zie ook bij zomervakantie)

In de schoolkalender vindt u alle vrije dagen en vakanties terug. Ook staan hierin de activiteiten die op Weilust plaatsvinden. U vindt de schoolkalender hier.