Vakantie & schooltijden

Schooltijden

Maandag
8:30 – 14.45

Dinsdag
8:30 – 14:45

Woensdag
8:30 – 12:15
(let op! Groep 1 is op woensdag vrij)

Donderdag
8:30 – 14:45

Vrijdag
8:30 – 14:45

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen rondom veranderende schooltijden op Weilust: FAQ

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Start schooljaar 2022-2023
maandag 5 september

Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2022

(vrijdagmiddag 23 december 2022 leerlingen vrij vanaf 12.15 uur)

Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag en 2e Paasdag
vrijdag 7 en maandag 10 april 2023

Meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart en daarna vrije dag
donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023

2e Pinksterdag
maandag 29 mei 2023

Zomervakantie
vanaf maandag 17 juli 2023

(vrijdagmiddag 14 juli 2023 leerlingen vrij vanaf 12.15 uur)

Studiedagen 2022-2023

Woensdag 28 september 2022

Maandag 31 oktober 2022

Dinsdag 6 december 2022

Donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2023

Dinsdag 11 april 2023

Donderdag 22 en vrijdag 23 juni 2023

In de schoolkalender vindt u alle vrije dagen en vakanties terug. Ook staan hierin de activiteiten die op Weilust plaatsvinden. U vindt de schoolkalender hier.