Overblijven

Weilust heeft een “andere tijden” schoolrooster

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de schooltijden van 08.30 uur (inloop vanaf 08.20 uur) tot 14.45 uur. Op woensdag zijn de kinderen van groep 1 vrij. De kinderen vanaf groep 2 gaan op woensdag wel naar school van 08.30 uur (inloop start om 08.20 uur) tot 12.15 uur.
De leerlingen nemen zelf hun lunch mee naar school (eten en drinken) en lunchen tussen de middag een half uur met hun leerkracht waarna ze een half uur pauze hebben. Tijdens deze pauze worden zij begeleid door pedagogisch medewerkers en vrijwilligers van Kober (de organisatie die de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgt).

De kosten voor het overblijven op school bedragen € 0,80 per leerling per dag; dit komt per schooljaar neer op € 125 per leerling. Het is mogelijk deze bijdrage eventueel in vier termijnen te betalen. Indien u in het bezit bent van een geldige BredaPas krijgt u korting op de overblijfbijdrage. U moet deze pas dan laten zien bij de administratie van de school.
Het is goed om te weten dat met deze bijdrage de vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van Kober betaald worden. Zij zorgen ervoor dat de kinderen, na de lunch in de klas, zich een half uurtje spelenderwijs kunnen ontspannen.  Ook wordt met dit budget onder andere de aanschaf van speelmateriaal mogelijk gemaakt.

Het administratiekantoor Murlen Dienstverlening zorgt in samenwerking met Stichting iDEALnet voor de inning van deze gelden. U ontvangt vanuit iDEALnet een email met het verzoek om de kosten te betalen. Bij problemen is er altijd een mogelijkheid om u verder te helpen met de afwikkeling van uw betaling. U kunt hiervoor contact opnemen met Murlen Dienstverlening op telefoonnummer 085-2734910 of via de mail murlen@murlendienstverlening.com