Inschrijven op onze school

Een basisschool voor uw kind kiest u niet zo maar; u wilt tenslotte zeker weten dat uw kind de komende acht jaar in goede handen is. Het is belangrijk dat u een school vindt waarbij zowel u als uw kind zich helemaal thuis voelen. Als u belangstelling heeft voor Kbs Weilust, kom dan eens langs met uw kind. Dan kunt u de sfeer proeven en met eigen ogen zien hoe alles werkt. Zo weet u zeker dat u een goede keuze maakt voor uw kind én voor de toekomst.  U bent welkom voor een inschrijfformulier, kennismakingsgesprek en/of rondleiding. U kunt hiervoor een afspraak maken of gewoon binnenlopen. Hier vind u onze contactgegevens.

Informatieavond

De informatieavonden in schooljaar 2022/2023 zijn op dinsdag 15 november 2022 en donderdag 16 maart 2023. De informatieavond start om 19.30 uur. Meer informatie hierover leest u hier.

Inschrijven

Vanaf zijn of haar 3e verjaardag kunt u uw kind inschrijven op Kbs Weilust via het aanmeldformulier. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de administratie op school of u kunt het aan ons mailen.
U kunt het aanmeldformulier ook komen ophalen bij de administratie van de school.

 

En dan…

U heeft uw kind ingeschreven bij ons op school. Een onderbouwcoördinator deelt de kinderen ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag in een groep. Zodra uw kind in een groep geplaatst is, krijgt u hiervan per e-mail een bevestiging. Hierin staat al geschreven bij welke leerkracht uw kind in de groep komt.
Ongeveer 4-6 weken voordat uw kind 4 wordt neemt de leerkracht contact met u op. De leerkracht maakt dan samen met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit kennismakingsgesprek kan uw kind, na schooltijd, alvast een kijkje nemen in de klas en kijken we even waar de klas/ kapstok/ speelzaal/ wc etc. zijn. Tijdens dit gesprek kunt u eventuele vragen stellen.
Naast dit kennismakingsgesprek mag uw kind ook 4 dagdelen komen “oefenen”, meestal voorafgaand aan de vierde verjaardag. De eerste werkdag na de vierde verjaardag van uw kind is de eerste echte schooldag.

Warme overdracht

De gemeente Breda en wij vinden het belangrijk dat de doorgaande leer- en ontwikkelingslijn van een leerling is gewaarborgd. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen. Heeft uw kind op een van deze peuterspeelzalen of kinderdagverblijven gezeten, dan vindt een ‘warme overdracht’ plaats. Dat wil zeggen dat het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal de gegevens van uw kind schriftelijk doorgeeft aan de basisschool, als u daar toestemming voor geeft. Daarna neemt de (nieuwe) leerkracht van uw kind ook contact op met de leidster van het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal . Zo kan de school beter aansluiten bij de ontwikkeling van uw kind.

Zij-instromers

Als kinderen vanaf een andere basisschool bij ons willen instromen, neemt Kbs Weilust altijd contact op met de vorige school. Hierbij wordt ook gevraagd om een onderwijskundig rapport. Daarna wordt besloten of het kind al dan niet wordt geplaatst.

Voor het openen van bovenstaande documenten heeft u adobe reader nodig. Deze kan hier worden gedownload.