extra info ouderraad

Iedere ouder met een kind op kbs Weilust is automatisch lid van de oudervereniging. Een gedeelte van de leden is ‘actiever dan de rest’ en vormt de zogenaamde Ouderraad. Iedereen die dat wil kan onderdeel worden van de ouderraad en zo meehelpen bij het organiseren van de activiteiten. De oudervereniging, maar in de praktijk de Ouderraad, bepaalt wat er met het geld van de ouderbijdragen gebeurt. Of beter gezegd, hoe het geld het beste ingezet kan worden om de schooltijd van de kinderen leuker te maken.

De ouderraad bestaat uit een groep van ca 15 à 20 enthousiaste en betrokken ouders die op school de leerkrachten meehelpen bij het organiseren van de vieringen en feesten. U kunt dan denken aan sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen en Koningsdag. Daarnaast helpen wij standaard mee bij zaken als de schoolfotograaf, het open huis enz.

We denken mee over de invulling van de viering, helpen mee met de voorbereidingen, met versieren, doen inkopen ervoor en zijn meestal ook op de dag zelf aanwezig (om mee te helpen en om mee te genieten!).

De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar met de hele ouderraad. Tijdens deze vergadering worden algemene zaken besproken, financiën, voortgang van de werkgroepen etc.

Er wordt voor elke viering/feest op school een separate werkgroep samengesteld. Hierin zitten een paar leden van de ouderraad en een paar leerkrachten.  Deze werkgroepen worden elk jaar tijdens de eerste vergadering samengesteld. Van elk lid wordt verwacht dat deze aan minstens 1 werkgroep deel neemt. Iedereen kan zelf kiezen welke werkgroep dat is. Natuurlijk mag je aan meerdere werkgroepen deelnemen!

Een werkgroep komt geruime tijd voor een viering bij elkaar om samen met de betreffende leerkrachten een plan te maken. Daarbij worden ook de taken verdeeld tussen de ouderraad en de leerkrachten. Daarna lukt het meestal om elkaar via de app of mail op de hoogte te houden van de vooruitgang of te overleggen. De meeste taken kunnen verder uitgevoerd worden wanneer het je zelf uitkomt.  Vaak wordt er nog een avond gepland op school voor de laatste voorbereidingen en voor het versieren. Daarbij wordt altijd hulp ingeroepen van andere ouderraadleden of andere ouders, ook voor de gezelligheid.

Daarnaast is het ook mogelijk om de ouderraad te ondersteunen op drukke momenten. We zoeken soms “helpende handjes” bij voorbereidingen en bij vieringen. Denk bijvoorbeeld aan een avond mee versieren op school, hulp bieden bij activiteiten tijdens een viering of hulp bij het opruimen na een viering.

De afgelopen jaren is van de ouderbijdragen onder andere het volgende gedaan:

  • betalen van de schoolreisjes/excursies voor de groepen 1 t/m 8;
  • financieren van de kosten van de activiteiten, bijvoorbeeld versieringen, maar ook de kleding van sint en pieten, raad van 11, prins, paashaas enz.;
  • betalen van drinken en traktaties (pakjes drinken, ranja, chips, appels, ijsjes enz. enz.) bij bijvoorbeeld koningsdag en carnaval;
  • de cadeautjes, schoencadeautjes, mandarijnen enz. met sinterklaas;
  • de paaseieren enz. met pasen;
  • bijdragen aan het kamp van groep 8;
  • betalen van presentjes bij vader- en moederdag (als de leerkracht daar iets actiefs mee doet);
  • verzorgen van presentjes op ‘dag van de leerkracht’.

Omdat de Oudervereniging een officiële statutaire vereniging is (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 40283124) kent deze ook een bestuur. Op de pagina Ouderraad staat vermeld wie op dit moment de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn. Alle bepalingen van de oudervereniging staan in de statuten en het daarvan afgeleide huishoudelijk reglement.

Als je geïnteresseerd bent in de ouderraad kom dan eens langs op één van onze vergaderingen of stuur een email naar kbsweilust.ouderraad@inos.nl