Extra info ouderbijdrage

Zoals elders op de site beschreven, is er een hele lijst van activiteiten en excursies waar het geld van de ouderbijdragen aan besteed wordt. Wij proberen daarbij elk jaar weer om zo goed en efficiënt mogelijk met het geld om te gaan, waardoor het ons de laatste tien jaar gelukt is om dit te doen voor het luttele bedrag van € 25,- per kind. Vanaf het schooljaar 2018-2019 zijn wij echter genoodzaakt om de ouderbijdrage licht te verhogen naar het bedrag van € 27,50 per kind. Wellicht heeft u de berichtgeving in de media van begin 2018 nog in uw geheugen waarin gemeld werd dat de gemiddelde ouderbijdrage in Nederland op € 61,- lag! Overigens gaat de helft van het beschikbare geld op aan alleen al de schoolreisjes!

Weliswaar is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage, wij willen echter benadrukken dat hetgeen vrijblijvende keuze is om wel of niet te betalen. Om te zorgen dat er voldoende geld is om alle activiteiten en schoolreisjes te financieren is het namelijk wel zaak dat iedereen de ouderbijdrage betaalt. Wij hebben ook uw ouderbijdrage(n) hard nodig om de kosten van alle activiteiten te dekken. Ongetwijfeld genieten uw kinderen ook met volle teugen van alle eerder genoemde activiteiten.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op rekeningnummer NL56 INGB 0001 6996 16 ten name van Ouderraad Basisschool Weilust onder vermelding van de voor- en achternaam van uw oudste kind. Op die manier kunnen wij alle ontvangen bijdragen administratief goed verwerken. Mocht u nog meer vragen hebben over de ouderbijdrage of de besteding ervan, dan kunt u contact opnemen met ons op kbsweilust.ouderraad@inos.nl.