Extra info ouderbijdrage

Zoals elders op de site beschreven, is er een hele lijst van activiteiten en excursies waar het geld van de ouderbijdragen aan besteed wordt. Door zuinig te zijn en slim met het beschikbare geld om te gaan kunnen we de hoogte van de Ouderbijdrage al vele jaren beperkt houden.

Weliswaar is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage, wij willen echter benadrukken dat het geen vrijblijvende keuze is om wel of niet te betalen. Om te zorgen dat er voldoende geld is om alle activiteiten en schoolreisjes te financieren is het namelijk wel zaak dat iedereen de ouderbijdrage betaalt. Wij hebben ook uw ouderbijdrage(n) hard nodig om de kosten van alle activiteiten te dekken. Ongetwijfeld genieten uw kinderen ook met volle teugen van alle eerder genoemde activiteiten.

U kunt de ouderbijdrage betalen door middel van hetzelfde inlogportaal dat administratiekantoor Murlen Dienstverlening heeft opgezet voor het betalen van de Overblijfbijdrage (TSO). De betaling van de Ouderbijdrage kan tegelijkertijd met de Overblijfbijdrage en dus ook met dezelfde betaalmogelijkheden (betalen via Ideal, automatische incasso (eventueel in termijnen) of zelf overmaken) voldaan worden.

Op www.murlendienstverlening.com of www.idealnet.nl kunt u via het iDEALnet inlogvenster gebruik maken van de beveiligde ouder-/gezinspagina. Het is een gratis dienst voor ouders waarmee u online deze schoolkosten kunt voldoen. Voor verdere toelichting en uitleg over dit betaalsysteem verwijzen wij u naar de email die u van iDEALnet of Murlen heeft ontvangen. Mocht u nog meer vragen hebben over de ouderbijdrage of de besteding ervan, dan kunt u contact opnemen met ons op kbsweilust.ouderraad@inos.nl