Extra info ouderbijdrage

Zoals elders op de site beschreven, is er een hele lijst van activiteiten en excursies waar het geld van de ouderbijdragen aan besteed wordt. Door zuinig te zijn en slim met het beschikbare geld om te gaan, kunnen we de hoogte van de Ouderbijdrage al vele jaren beperkt houden.

Weliswaar is de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage, wij willen echter benadrukken dat het geen vrijblijvende keuze is om wel of niet te betalen. Om te zorgen dat er voldoende geld is om alle activiteiten en schoolreisjes te financieren is het namelijk wel zaak dat iedereen de ouderbijdrage betaalt. Wij hebben ook uw ouderbijdrage(n) hard nodig om de kosten van alle activiteiten te dekken. Ongetwijfeld genieten uw kinderen ook met volle teugen van alle eerder genoemde activiteiten.

Aan het begin van het schooljaar, omstreeks september/oktober, ontvangt u via Parro een bericht van “Schoolkassa”. In dat bericht vindt u een betaallink om de ouderbijdrage via Ideal te voldoen. Dit gaat dus op dezelfde manier als waarop de overblijfbijdrage (TSO-bijdrage) betaald kan worden. Voor verdere toelichting en uitleg over dit betaalsysteem verwijzen wij u naar het betreffende bericht dat u via Parro ontvangen heeft. Mocht u nog meer vragen hebben over de ouderbijdrage of de besteding hiervan, dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad via kbsweilust.ouderraad@inos.nl.