Ouderraad

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage van zowel ouders, schoolbestuur en de bijdrage van het Rijk. Deze raad ondersteunt het team bij diverse activiteiten, draagt ideeën aan of organiseert en ondersteunt schoolse en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten zijn o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdagen, sporttoernooien, schoolfotograaf, excursies en schoolreisjes, afscheid groep 8, sponsorloop, open huis.

Verder zijn er ‘leesouders’, ‘klusouders’, ‘biebouders’ en ouders die helpen bij expressievakken.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar (zie schoolkalender). Het aantal O.R.-leden is afhankelijk van het aantal groepen in een schooljaar.

De ouderraad houdt één keer per jaar haar jaarvergadering (zie kalender). In deze jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het vorige schooljaar en worden plannen voorgelegd voor het nieuwe schooljaar. Alle bepalingen van de oudervereniging staan in de statuten. Tijdens de jaarvergadering worden ook de nieuwe leden gekozen.

De leden

Astrid van Hoof
Astrid van Hoof
Voorzitter

Ap van Kemmeren
Ap Kemmeren
Penningmeester

Dennis van der Pas
Dennis van der Pas
Secretaris

Karin in’t Veld
Karin in’t Veld

11a-DSE_7954
Coen Vos

Nathalie Oomen
Nathalie Oomen

Cor Konings
Cor Konings

Ivon Tarling
Ivon Tarling

Michel Boukens
Michel Boukens

10a-DSE_7952
Paul Bishop

13a-DSE_7964
Mariëlle Buijs

geen-afbeelding
Tiki van der Meijs


Linda Nelemans-Don


Marleen van Sliedregt-Wirken


Femke Don