Ouderraad

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage van de ouders. Deze raad ondersteunt het team bij diverse activiteiten. Ze draagt ideeën aan, organiseert mee en ondersteunt schoolse en buitenschoolse activiteiten. Activiteiten zijn o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, Koningsspelen, sportdagen, schoolfotograaf, excursies en schoolreisjes. Klik hier voor meer informatie.

De ouderraad vergadert zes keer per jaar gezamenlijk. De data staan vermeld op de schoolkalender. Daarnaast komen de leden die een specifieke activiteit (mee) voorbereiden meestal nog één of twee keer daarvoor bij elkaar. Het aantal OR-leden bedraagt ca. 15 à 20 personen.

De ouderraad houdt één keer per jaar haar jaarvergadering, de zogenaamde algemene ledenvergadering (de ALV) (zie schoolkalender). In deze jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten van het vorige schooljaar en worden plannen voorgelegd voor het nieuwe schooljaar. Alle bepalingen van de oudervereniging staan in de statuten. Tijdens de jaarvergadering worden ook de nieuwe leden officieel benoemd.

Om alle activiteiten en excursies op school mogelijk te maken, vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van deze ouderbijdrage is € 27,50 per kind, tot een maximum van drie kinderen per gezin. Voor het vierde of vijfde kind wordt dus geen bijdrage gevraagd.

De Ouderraad vergadert in het schooljaar 2020-2021 op de volgende data:

  • donderdag 3 september 2020
  • dinsdag 6 oktober 2020
  • dinsdag 24 november 2020
  • woensdag 27 januari 2021
  • dinsdag 23 maart 2021
  • woensdag 2 juni 2021

Alle vergaderingen starten om 20.00 uur en zijn op Kbs Weilust. U bent van harte welkom en hoeft zich niet vooraf aan te melden.

Het jaarverslag kunt u hier downloaden: Jaarverslag Ouderraad 2019-2020

Mocht u meer informatie wensen over de ouderraad dan kunt u contact met ons opnemen via kbsweilust.ouderraad@inos.nl.


Bastiaan Arkenbout
Voorzitter


Sara Peeters
Secretaris

Ap van Kemmeren
Ap Kemmeren
Penningmeester


Casper van der Aa


Ingrid Arkenbout


Sanne van den Buijs


Eugenie Delahaije


Marrie Meeuwsen


Amanda Pranger


Eefje Rikhof


Nard Hoefnagels


Louise Schrauwen

 


Mariëlla Verbaan

 


Bibiche Verberk


Fahrida van West


Marleen Wirken