Ouderparticipatie

Vele ouders (ook uit de ouderraad)  ondersteunen het team bij diverse activiteiten, dragen ideeën aan of  organiseren en ondersteunen schoolse en buitenschoolse activiteiten. Als school vinden we het heel erg fijn om zo nauw met ouders samen te kunnen werken.
Activiteiten zijn o.a.: Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen, sportdagen, sporttoernooien, schoolfotograaf, excursies en schoolreisjes, afscheid groep 8, sponsorloop, open huis.
Verder zijn er ‘leesouders’, ‘klusouders’, ‘biebouders’ en ouders die helpen bij expressievakken.
Ouders die behulpzaam zijn bij bepaalde activiteiten, vallen altijd onder verantwoordelijkheid van de school en zijn dan ook via school WA verzekerd.