Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” van de M.R. zijn beschreven in een reglement. De M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door de school worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens een G.M.R. (Gemeenschappelijke M.R.),die bestaat uit een afvaardiging van de M.R.-en van de INOS-scholen.

De G. M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door het schoolbestuur worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

Besluitvorming nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Brief: Mededeling MR ouders verzorgers nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Bijlage

Brief: Besluit MR nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Bijlage

Brief: Terugkoppeling ouders zorgen nieuwe schooltijden

Bijlage

Vergaderdata MR in schooljaar 2019 -2020

  • maandag 16 september 2019
  • maandag 28 oktober 2019
  • maandag 16 december 2019
  • maandag 3 februari 2020
  • maandag 6 april 2020
  • maandag 15 juni 2020

MR regelement INOS

Ouders lid van de MR:


Patrick van den Berg
Voorzitter


Sunitha van West
Ouderlid


Janneke Fransen
Ouderlid


Leerkrachten lid van de MR:


Aggie Hoogesteger
Personeelslid
aggie.hoogesteger@inos.nl

corinavangorp
Corina van Gorp
Personeelslid
corina.vangorp@inos.nl

 
Ruud Marijnissen
Personeelslid
ruud.marijnissen@inos.nl

Algemeen mailadres van de MR:

Kbsweilust_mr@inos.nl