Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” van de MR zijn beschreven in een reglement. De MR heeft een controlerende en adviserende taak ten aanzien van de besluiten die door de school worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de INOS-scholen.

De GMR heeft een controlerende en adviserende taak ten aanzien van de besluiten die door het schoolbestuur worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

Vergaderdata MR in schooljaar 2021 -2022

  • maandag 4 oktober 2021
  • maandag 29 november 2021
  • maandag 24 januari 2022
  • maandag 14 maart 2022
  • maandag 9 mei 2022
  • maandag 20 juni 2022

MR regelement INOS

Ouders lid van de MR:

Voorzitter


Judith van Kuijk
Ouderlid

Christel Tielemans

Ouderlid

Leerkrachten lid van de MR:

 

 

Doriene van der Pluijm
Personeelslid
doriene.vanderpluijm@inos.nl

corinavangorp
Corina van Gorp
Personeelslid
corina.vangorp@inos.nl

 
Ruud Marijnissen
Personeelslid
ruud.marijnissen@inos.nl

Algemeen mailadres van de MR:

Kbsweilust_mr@inos.nl