Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” van de MR zijn beschreven in een reglement. De MR heeft een controlerende en adviserende taak ten aanzien van de besluiten die door de school worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die bestaat uit een afvaardiging van de MR-en van de INOS-scholen.

De GMR heeft een controlerende en adviserende taak ten aanzien van de besluiten die door het schoolbestuur worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

Vergaderdata MR in schooljaar 2020 -2021

  • maandag 14 september 2020
  • maandag 16 november 2020
  • maandag 11 januari 2021
  • maandag 1 maart 2021
  • maandag 19 april 2021
  • maandag 14 juni 2021

MR regelement INOS

Ouders lid van de MR:


Patrick van den Berg
Voorzitter


Sunitha van West
Ouderlid


Janneke Fransen
Ouderlid


Leerkrachten lid van de MR:

 

 

 

Kim Andriessen
Personeelslid
kim.andriessen@inos.nl

corinavangorp
Corina van Gorp
Personeelslid
corina.vangorp@inos.nl

 
Ruud Marijnissen
Personeelslid
ruud.marijnissen@inos.nl

Algemeen mailadres van de MR:

Kbsweilust_mr@inos.nl