Ouders

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage van zowel ouders. Deze raad ondersteunt het team bij diverse activiteiten.
De oudervereniging is hiervoor grotendeels afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van de ouders.
Wij hopen dat alle ouders het belang van het werk van de oudervereniging inzien en dus de jaarlijkse ouderbijdrage betalen. De bedragen vindt u op de schoolkalender.

Verder zijn er ‘leesouders’, ‘klusouders’, ‘biebouders’ en ouders die helpen bij expressievakken. Natuurlijk denken ouders mee na over de school binnen de medezeggenschapsraad en de regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0.