Ouders

Alle ouders van onze leerlingen zijn lid van de oudervereniging. De ouderraad beheert de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage van zowel ouders, schoolbestuur en de bijdrage van het Rijk. Deze raad ondersteunt het team bij diverse activiteiten.
De oudervereniging is hiervoor grotendeels afhankelijk van een vrijwillige bijdrage van de ouders.
Wij hopen dat alle ouders het belang van het werk van de oudervereniging inzien en dus de jaarlijkse ouderbijdrage betalen. De  bedragen vindt u op de schoolkalender.