Verkeersveiligheid

Onze school heeft het Brabants Verkeers Veiligheids Label en mag zich daarmee een BVL school noemen. Om dit label te kunnen behouden, voeren wij een aantal activiteiten uit in elk leerjaar. In groep 1/2 organiseren wij trapvaardigheid, in groep 3/4/5 een fietsvaardigheid en groep 6 oefent voor het fietsdiploma. Dit diploma kunnen zij in groep 7 behalen. Naast deze activiteiten komt er nog meer aan bod om de kinderen zo veilig mogelijk deel te laten nemen aan het verkeer.

Wat kunnen wij hier samen aan doen?

Breng uw kind(eren) bij voorkeur te voet naar school en laat uw auto zoveel mogelijk thuis. Begin ook uw kind tijdig zelfstandig naar school te leren lopen en (als het nodig is) te fietsen. Op school is een verkeerswerkgroep actief bezig met het organiseren van activiteiten die te maken hebben met verkeersgedrag rond de school en in de wijk.