Verkeersveiligheid

Onze school heeft het Brabants Verkeers Veiligheids Label en mag zich daarmee een BVL school noemen. In het begin van het nieuwe schooljaar wordt o.l.v. de landelijke vereniging voor verkeersveiligheid 3VO de actie “De scholen zijn weer begonnen” gehouden. Het doel van die actie is de veiligheid rond (basis-)scholen te bevorderen en te bewaken. Ouders en andere weggebruikers met onjuist verkeersgedrag brengen hun en andermans kinderen in gevaar en maken de schoolomgeving onveilig. Breng uw kind(eren) bij voorkeur te voet naar school en laat uw auto zoveel mogelijk thuis. Begin ook uw kind tijdig zelfstandig naar school te leren lopen en, als het echt nodig is, te fietsen. Op school is een verkeerswerkgroep actief bezig met het organiseren van activiteiten die te maken hebben verkeersgedrag rond de school en in de wijk. De school neemt in zijn geheel deel aan de landelijke verkeersweek en besteedt die week nog eens extra aandacht aan de verkeersveiligheid.
Naast bovenstaande hebben we in groep 1/2 een trapvaardig-, heeft groep 3/4/5 een fietsvaardig-  en oefent groep 6 voor het fietsdiploma, wat zij in groep 7 kunnen halen.