Vaardigheden 21e eeuw

Onder invloed van technologie is er een toenemende behoefte aan kenniswerkers en ‘mensen’ werkers. Binnen al deze verschillende banen zullen een aantal kerntaken om andere, nieuwe competenties vragen.

Kortom: technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door.

Deze veranderingen leiden tot verschuivingen, werkzaamheden worden vervangen door machines, worden ondersteund door ict, zullen drastisch veranderen door het gebruik van ict.

Deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden. Het pakket van vaardigheden waar je in deze 21ste eeuw mee verder kan komen, noemen we 21st century skills.

Ons onderwijs past zich in snel tempo aan, aan die gewenste vaardigheden. Daarom is onze school ook sterk in ontwikkeling. We leggen in onze zoektocht naar eigentijds onderwijs ook nadruk op zaken als: kritisch denken, samenwerken, probleem oplossend denken en werken. Dat naast ict vaardigheden.