Vaardigheden 21e eeuw

Onder invloed van technologie is er een toenemende behoefte aan kenniswerkers en ‘mensen’ werkers, en een afnemende behoefte aan routinematige functies, zoals productiewerk. Binnen al deze verschillende banen zullen een aantal kerntaken in principe vergelijkbaar zijn en om andere, nieuwe competenties vragen.

Technologie speelt een grote rol in ons dagelijks leven. Met ons persoonlijke device (telefoon, tablet, laptop enz.) zijn we 24 uur per dag online en komt het laatste nieuws en op maat gesneden informatie ‘als vanzelf’ naar ons toe. Weten we iets niet, dan zoeken we het op.  Met behulp van sociale media krijgt samenwerken een nieuwe dimensie.

Kortom: technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door.

Deze veranderingen leiden tot verschuivingen, werkzaamheden worden vervangen door machines, worden ondersteund door ict, zullen drastisch veranderen door het gebruik van ict.

Deze ontwikkelingen vragen om andere vaardigheden. Het pakket van vaardigheden waar je in deze 21ste eeuw mee verder kan komen, noemen we 21st century skills.