Mission statement

Weilust, samen zijn wij uniek

Kbs Weilust is een katholieke basisschool die staat tussen de wijken Heusdenhout en Brabantpark, in Breda. De school bestaat ruim 50 jaar. De naam ‘Weilust’ komt van een oude, monumentale boerderij en buitenplaats in de buurt van de school. Op Weilust zitten ruim 450 leerlingen. Onze school is een mooie afspiegeling van onze samenleving en de wijken waarin Weilust staat.

Voor elkaar

Op Weilust zijn wij er voor elkaar, omdat we elkaar nodig hebben: kinderen, ouders en personeel. We zien elkaar, zorgen voor elkaar, werken samen en hebben het leuk.

Wat betekent dit concreet?

 • Iedere dag beginnen we met een begroeting en dagopening.
 • De deur staat altijd open voor ouders, want we willen samenwerken vanuit een open houding met hen maar ook externe hulpverleners.
 • Ieder jaar organiseren we ‘Weilust got Talent’, waarbij leerlingen kunnen schitteren met hun talenten.
 • Met elkaar delen we dezelfde schoolregels, die we regelmatig bespreken. We oriënteren ons momenteel op een nieuwe methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling.

Een hele goede school

Wij willen een hele goede school zijn waar het aanleren van kennis en vaardigheden essentieel is. Daarom gaan we bij alles wat we doen voor kwaliteit, zodat onze leerlingen optimaal kunnen ontwikkelen. We stellen hoge doelen voor de kernvakken taal, rekenen en lezen, en gebruiken actuele en bewezen effectieve leermethoden.

Wat betekent dit concreet?

 • Onze groepsplannen zijn ingedeeld in 3 zorgniveaus: instructie, basis en verrijking.
 • We werken groepsoverstijgend. Leerlingen werken niet alleen in hun eigen groep, maar passend bij hun niveau.
 • Bewegend en ontdekkend leren komen in alle groepen aan bod.
 • Ons personeel blijft ook constant leren, door (zelf)studie en nascholing.
 • Al vanaf groep 1 wordt ingezet op het leren zelfstandig te werken.

Ontwikkelen en groeien

Onze leerlingen zijn gelukkig in hun eigen vaardigheden en talenten. Op Weilust weten we dat een kind het beste tot zijn recht komt als hij uniek mag zijn. Daarom is er alle ruimte om talenten te ontwikkelen en te groeien in eigenheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. We ontdekken samen wat hen uniek en daarom zo bijzonder maakt.

Wat betekent dit concreet?

 • Eigen werk van kinderen is te zien in het klaslokaal, evenals een themaplek in iedere klas.
 • Van groep 1 tot en met groep 8 is er aandacht voor cultuur en expressie.
 • Vanaf groep 4 werken we met de methode TopOndernemers, waarin geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek op een verfrissende manier aan bod komen.
 • We stimuleren leerlingen oplossingsgericht te denken, evenals met elkaar samen te werken.
 • Leerkrachten krijgen steeds meer een coachende rol, daar worden ze op getraind.

Vertrouwd

Als school blijven we ontwikkelen en vernieuwen, dat zal nooit klaar zijn. Dit houden we daarbij altijd voor ogen: op Weilust mogen leerlingen, ouders, verzorgers en personeel zich veilig en vertrouwd voelen in een schoolomgeving waarin we elkaar zien, naar elkaar luisteren en elkaar vertrouwen. Zo kunnen leerlingen tot de beste prestaties komen en hun talenten volop ontwikkelen.

Want: samen zijn wij Weilust!