Over onze school

Kbs Weilust is een katholieke basisschool die staat tussen de wijken Heusdenhout en Brabantpark, in Breda. De school bestaat ruim 50 jaar. De naam ‘Weilust’ komt van een oude, monumentale boerderij en buitenplaats, in de buurt van de school. Op Weilust zitten ruim 450 leerlingen, met een team van zo’n 40 medewerkers. Onze school is een mooie afspiegeling van onze samenleving, en de wijken waarin Weilust staat.

Samen zijn wij uniek’. Zo luidt het ‘mission statement’ van onze school.

 

Katholiek

Kbs Weilust is een katholieke school. In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden vanuit de katholieke tradities.

De catechese lessen worden door de hele school gegeven aan de hand van het thematisch tijdschrift “Hemel en Aarde”. We willen met elkaar ervaren, dat het leven zinvol is.

Onze school wordt bezocht door kinderen met uiteenlopende geloofsovertuigingen en uit verschillende culturen. Wij vinden dat de school een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Kinderen (en ouders) met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing zijn dan ook van harte welkom op onze school. Juist door met elkaar samen te leven ontstaat begrip en respect voor elkaar.

 

Onze kernwaarden

Samen  –  Wij zijn er voor elkaar

Op Weilust zijn wij er voor elkaar, omdat we elkaar nodig hebben: kinderen, ouders en personeel. We zien elkaar, zorgen voor elkaar, werken samen en hebben het fijn. Samen zorgen wij ervoor dat onze kinderen met plezier naar school gaan en zich volop kunnen ontwikkelen.

 

Uniek  –  We ontdekken waarin leerlingen uniek zijn

Op Weilust weten we dat een kind het beste tot zijn recht komt als hij uniek mag zijn. Daarom is er ruimte om eigen talenten te ontwikkelen en te groeien in eigenheid,zelfredzaamheid en zelfvertrouwen: ik ben ik en dat is goed. Zowel in onze aanpak als omgang met leerlingen stimuleren we te ontdekken wat hen uniek maakt. En daarom zo bijzonder.

 

Kwaliteit  –  We vragen het beste van onszelf

Wij willen een goede school zijn. Op onze school is het aanleren van kennis en vaardigheden essentieel. Daarom gaan we bij alles wat we doen voor kwaliteit, zodat onze leerlingen optimaal kunnen groeien en ontwikkelen. Ze wordenuitgedaagd tijdens de kernvakken taal, rekenen en lezen. Daarnaast willen we dat ze gelukkig zijn en groeien in hun eigen, unieke vaardigheden en talenten. Dat vraagt het beste van hen maar vooral ook van onszelf.

 

Veilig en vertrouwd  –  Daar staan we voor!

Op onze school mag je zijn wie je bent en laten zien wat je kunt. We voelen ons vertrouwd en veilig in een schoolomgeving waarin we elkaar zien, naar elkaarluisteren en elkaar vertrouwen. Zo kunnen leerlingen tot de beste prestaties komen en hun talenten volop ontwikkelen.

 

Ons schoolklimaat

Wij hechten op onze school waarde aan structuur en regelmaat, zowel in het gebouw als op de speelplaatsen. Om dit te bereiken hebben we afspraken gemaakt, die met de leerlingen aan het begin van elk nieuw schooljaar en tussentijds thematisch besproken worden;

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Mens, groen en dier krijgen alle aandacht hier.
  3. Goed voor de spullen zorgen. Dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.
  4. Internet is fijn, maar het moet wel veilig zijn.

U vindt deze regels op elke afdeling van de school terug en een prachtige ‘regelboom’ bij de hoofdingang herinnert ons dagelijks aan deze afspraken.

In onze visie gaan we er van uit dat niet alle kinderen gelijk zijn. Er zijn verschillen in aanleg, achtergrond en ontwikkelingstempo. Daar houden we in ons onderwijs rekening mee. Daarnaast zijn kinderen ook lid van een groep, ze worden mede door de groep gevormd en zijn van de groep mede-afhankelijk. Het is dan ook belangrijk, dat kinderen elkaar leren respecteren, leren samenwerken en helpen.

 

Fruit eten

Als school vinden we het belangrijk de kinderen te leren gezond te eten. Het is duidelijk dat groenten en fruit een belangrijk onderdeel vormen van een gezond dieet. Groenten en fruit bevatten namelijk belangrijke voedingsstoffen, die je lichaam nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. Daarom hebben we als school de regel, dat de kinderen in de kleine pauze een stuk fruit of groente mee naar school mogen nemen.

 

Scholen op de kaart

Op de website van ‘Scholen op de kaart’ vind je veelzijdige informatie over  basisscholen en middelbare scholen. Zo ook van Kbs Weilust.
Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.
Om direct op de pagina van onze school te komen, klikt u hier.