Onze school

Kbs Weilust is een katholieke basisschool, die sinds 1 maart 1970 bestaat en is gelegen in Breda-Oost. De school heeft ruim 450 leerlingen en het team bestaat uit 40 personeelsleden. De populatie op Kbs Weilust is een mooie afspiegeling van de wijk, waarin de school ligt en de maatschappij.
Zin in school’. Zo luidt het ‘mission statement’ van onze school.

Katholiek

Kbs Weilust is een katholieke school. In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden vanuit de katholieke tradities.

De catechese lessen worden door de hele school gegeven aan de hand van het thematisch tijdschrift “Hemel en Aarde”. We willen met elkaar ervaren, dat het leven zinvol is.

Onze school wordt bezocht door kinderen met uiteenlopende geloofsovertuigingen en uit verschillende culturen. Wij vinden dat de school een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt. Kinderen (en ouders) met een andere geloofsovertuiging of levensbeschouwing zijn dan ook van harte welkom op onze school. Juist door met elkaar samen te leven ontstaat begrip en respect voor elkaar.

Schoolklimaat

Wij hechten op onze school waarde aan structuur en regelmaat, zowel in het gebouw als op de speelplaatsen. Om dit te bereiken hebben we afspraken gemaakt, die met de leerlingen aan het begin van elk nieuw schooljaar en tussentijds thematisch besproken worden;

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Mens, groen en dier krijgen alle aandacht hier.
  3. Goed voor de spullen zorgen. Dan kunnen we ze weer gebruiken morgen.
  4. Internet is fijn, maar het moet wel veilig zijn.

U vindt deze regels op elke afdeling van de school terug en een prachtige ‘regelboom’ bij de hoofdingang herinnert ons dagelijks aan deze afspraken.

Ieder kind is uniek

U vertrouwt uw kind toe aan school. Wij nemen deze zorg serieus en hebben daarbij een aantal idealen. In onze visie gaan we er van uit dat niet alle kinderen gelijk zijn. Er zijn verschillen in aanleg, achtergrond en ontwikkelingstempo. Daar houden we in ons onderwijs rekening mee. Daarnaast zijn kinderen ook lid van een groep, ze worden mede door de groep gevormd en zijn van de groep mede-afhankelijk. Het is dan ook belangrijk, dat kinderen elkaar leren respecteren, leren samenwerken en helpen.

Thuis voelen

De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang. Een vriendelijk en veilig schoolklimaat met een zekere rust en regelmaat zijn belangrijke voorwaarden.

Wanneer kinderen zich veilig en geborgen voelen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Zelfstandigheid

Mensen willen graag keuzes kunnen maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Dat geldt zeker ook voor kinderen.

We willen onze leerlingen in toenemende mate ruimte bieden voor ontwikkeling naar meer zelfstandigheid en autonomie: het zelfstandig leren.

Samenwerking

Ouders en leerkrachten staan samen voor de verantwoordelijke taak van het opvoeden en begeleiden van de kinderen. Het is dus uitermate belangrijk dat school en ouders elkaar op dit gebied zo goed mogelijk begrijpen, aanvullen en ondersteunen.

Fruit eten

Als school vinden we het belangrijk de kinderen te leren gezond te eten. Het is duidelijk dat groenten en fruit een belangrijk onderdeel vormen van een gezond dieet. Groenten en fruit bevatten namelijk belangrijke voedingsstoffen, die je lichaam nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren. Daarom hebben we als school de regel, dat de kinderen in de kleine pauze een stuk fruit of groente mee naar school mogen nemen.

Scholen op de kaart

Op de website van ‘Scholen op de kaart’ vind je veelzijdige informatie over  basisscholen en middelbare scholen. Zo ook van Kbs Weilust.
Of je nou op het punt staat om een goede en geschikte school te kiezen, of als professional benieuwd bent hoe het staat met de kwaliteit van de scholen in je omgeving, voor verschillende doelgroepen biedt deze site interessante informatie over onderwijs en resultaten.
Om direct op de pagina van onze school te komen, klikt u hier.