Weilustwekker 07

VAN HET TEAM

Beste ouders en verzorgers,
Herfstvakantie! Het is weer een leuk vooruitzicht! Het is niet dat ik een hekel heb aan werken, integendeel, maar het is zo heerlijk om het tempo weer eens een weekje aan te kunnen passen. Want volgende week hebben we een weekje vrij. Mooi de gelegenheid om dingen af te werken die zijn blijven liggen, maar ook tijd om leuke dingen te doen tussendoor. Heerlijk toch? Ik hoop dat u zichzelf datzelfde gevoel mag gunnen.
Voor de leerlingen is het nog extra leuk, want meteen na de vakantie hebben we nog twee interessante studiedagen. Dan zijn de leerlingen ook vrij, maar de leerkrachten mogen dan aan de slag.
Eén studiedag is georganiseerd door INOS, ons bestuur. Op die maandag 23 oktober praten we allemaal over ons nieuwe Koersplan. We staan aan de vooravond van een nieuw meerjaren strategisch beleidsplan, waarin we onze plannen voor de komende vier jaar weer vast gaan leggen. Maar die dag is er ook gelegenheid om kennis te maken met onze collega’s van de nieuwe organisatorische eenheid. Dat is een groepje van scholen, die onder aanvoering van een voorzitter directeur (in ons geval de heer Hans Staps, directeur van Kbs de Zandberg) intensief gaat samenwerken op allerlei gebieden binnen de scholen. Meestal hebben die scholen binnen die zogenaamde OE (organisatorische eenheid) een beetje ‘dezelfde doelgroep leerlingen’.
Weilust komt in een OE van Kbs St. Joseph, Kbs de Zandberg en Kbs Weilust.
Na die kennismaking spelen we ook nog een kwis en natuurlijk hoort er op zo’n dag een bescheiden drankje bij na afloop op het bestuurskantoor. U merkt wel een intensief, interessant maar ook een beetje gezellig dagje.
De dag erna, dinsdag 24 oktober hebben we aansluitend een eigen studiedag met een ‘pittig programma’.
De ochtend krijgen wij zelf les op het gebied van rekenen. Als team hebben we afgesproken om de vakken weer een grondig onder de loep te nemen. We beginnen met rekenen. We gaan dan kritisch kijken naar de nieuwe inzichten bij het vak rekenen op de basisschool. We hebben een van de vakmensen van de pedagogische academie (opleiding voor groepsleerkrachten) bereid gevonden ons ‘bij te praten’. We hebben immers sinds vorig jaar een nieuwe rekenmethode ‘Wereld in Getallen’. Die is vorig jaar geïntroduceerd in groep 3 en wordt dit jaar doorgetrokken in de groepen 4 t/m 7, maar dan met chromebooks. Dat betekent met een digitale verwerking (Gynzy). De kinderen zijn enthousiast. Er zijn nog wel wat kleine ‘kinderziektes’, maar volgens de heren van ‘Gynzy kids’, die ons daarmee leren omgaan zijn we snel lerende en snel ontdekkende leerlingen. Dat is heel leuk om te horen.
Vervolgens gaan we weer verder kijken welke methode het best bij Weilust past als het gaat over de zaakvakken. Daarmee bedoelen we aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, wetenschap en techniek, natuurkunde (en soms ook een beetje ‘burgerschapskunde’). Die vakken willen we in de nabije toekomst niet meer allemaal apart geven, maar geïntegreerd. Bij voorkeur als thema of project, waarbij de leerlingen zelf op ontdekkingstocht gaan naar hetgeen zij over bepaalde onderwerpen willen leren en weten. Ook dat is weer een spannend proces.
De groepen 1 t/m 3 gaan studeren op de vraag ‘hoe kunnen we de overgang van de kleuters naar groep 3 zo geleidelijk mogelijk laten gaan?’. Sommige kleuters zijn nog net niet toe aan groep 3, maar gezien de leeftijd moet het eigenlijk wel, weer andere kleuters kunnen niet wachten tot ze eindelijk letters en cijfers mogen gaan leren en werkelijk sommen mogen gaan maken en mogen gaan schrijven en lezen. En zij moeten soms nog heel lang wachten, omdat groep 3 nog lang duurt.
De scheiding die altijd aangebracht is, is niet voor alle leerlingen oké en daar willen we dus verder over nadenken. Onze juf Laura Mos is over dat onderwerp ook met een onderzoek/studie bezig om dat op meerdere scholen te bekijken en onder de aandacht te brengen.
U merkt wel dat we steeds sterk in ontwikkeling blijven, niet vernieuwen om te vernieuwen, maar om te kijken naar wat de kinderen die gaan leven en werken in de 21e eeuw allemaal nodig gaan hebben. Daar willen we het onderwijs aan aanpassen. Reuze-interessant.
Begin deze week is de klankbordgroep ‘andere schooltijden ’voor het eerst bijeen geweest.
We hebben met alle vijftien ouders een poging gedaan om het ‘vijf gelijke dagen-model’ uiteen te zetten, maar er waren al zo veel vragen en persoonlijke situaties dat de discussie alle kanten op ging. Lekker kritisch maar wel in een goede sfeer is er anderhalf uur over dat onderwerp gesproken en we hebben een vervolg gepland op 30 oktober aanstaande. Dan gaan we verder. We zijn benieuwd welk concreet voorstel er uit gaat komen wat we u omstreeks januari aan kunnen gaan bieden. We houden u op de hoogte.
We hebben afgesproken dat ik de gestelde vragen uitwerk en steeds als bijlage bij de Weilustwekker voeg om iedereen die dat wenst op de hoogte te houden. Deze keer heb ik nog niets uitgewerkt, maar dat volgt z.s.m.
U zult via Parro en natuurlijk van de leerlingen zelf wel begrepen hebben dat de viering van de Kinderboekenweek weer een groot succes is dit jaar. Lekker griezelen en in de klas op de meest vreemde plaatsen lezen met zaklantaarns. Ik hoop dat u nog de kans hebt om te zien hoe de deuren van de lokalen versierd zijn om ons er aan te herinneren dat het Kinderboekenweek is en dat het thema ‘griezelen’ is. Alles ziet er behoorlijk eng uit. Er is voldoende aandacht voor lezen en voor het kinderboek en dat is tenslotte de bedoeling.
Ik hoop dat de leerlingen zo geïnspireerd werden deze week dat ze allemaal volgende week een boek pakken en blijven lezen. Lezen is en blijft DE manier om de geest ‘te scherpen’.
Ik wens u en uw kinderen allemaal een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust. Geniet er van. Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur

Zebrapaden Tilburgseweg
Beste ouders,
De gemeente heeft het voornemen om het zebrapad aan de Tilburgseweg, ter hoogte van de Heusdenhoutseweg, op te heffen.
Blijkbaar een oversteekplek die kinderen en ouders vanuit de Moleneindstraat, Tilburgseweg en de Molukse wijk dagelijks gebruiken om veilig te kunnen oversteken.
Zonder die plek kan het lastig zijn om een gezin veilig naar school te laten komen, zeker te voet. Er zijn ouders die hiertegen bezwaar hebben aangetekend.
De school wordt gevraagd hier ook een standpunt over in te nemen. Om die reden wil ik u vragen kort te reageren naar kbsweilust_info@inos.nl als u ook gehinderd wordt (of als de veiligheid benadeeld wordt), als dit zebrapad (deze zebrapaden) wordt verwijderd.
U kunt meer informatie via deze link lezen over de verkeerssituatie aan de Tilburgseweg (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-54782.html), of in de bijlage.
We horen graag uw bezwaren, indien van toepassing. Groet, Kees van Sprundel

Geboren : Marijn en Jinthe
Op 3 oktober is juf Sabine bevallen van zoon Marijn en op 7 oktober is juf Annemieke bevallen van dochter Jinthe. We wensen hen heel veel geluk met deze prachtige nieuwe wereldburgers.

Heppieleven Nieuwsbrief
Deze link : http://mailchi.mp/c15ace46e5f3/nieuwsbrief-191373?e=9eef5a9a8a brengt u naar de Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante zaken over vitaliteit, Heppieleven en aanverwante onderwerpen.

VAN KOBER
Kober presenteert theatervoorstelling “Kleine muis zoekt een huis” op 31 oktober
Vanwege het grote succes van “Koetje Boe” van vorig jaar organiseren we dit jaar opnieuw een theatervoorstelling voor de peuters van peutertuin Weidetuin en kindcentrum Harlekijn.
We nodigen daarbij ook de kleuters van kbs Weilust uit om hiervan te genieten. Juf Rianne heeft dit samen met juf Marca ingepland. Binnenkort krijgen de ouders van de kinderen een brief hierover met alle details.
Om te zorgen dat de kinderen alvast goed zijn voorbereid, wordt in de groepen van tevoren gelezen uit dit prachtige boek! Wil je thuis ook al genieten van de voorpret? Lees dan ook dit mooie verhaal thuis samen met je kind.
Hartelijke groeten, team Weidetuin en Harlekijn
Appelmoes maken tijdens koffie-inloopuurtje bij peutertuin Weidetuin
Bij peutertuin Weidetuin hebben we tijdens het laatste inloop-koffie-uurtje appelmoes gemaakt. Alle papa’s, mama’s, opa en oma’s waren allemaal van harte welkom. Met het schillen van de appels hadden de kinderen hun hulp toch wel een beetje nodig, dus dat kwam goed uit. Voor de ouders was het soms ook wel verrassend wat hun kind allemaal al kan en durft.
Daarna sneden ze de appels gesneden en ging het in de pan. Iedereen kreeg wat van de zelfgemaakte appelmoes mee, dus dat werd heerlijk smullen thuis. Het was fijn dat er weer zo’n goede en gezellige opkomst van (groot)ouders was, bedankt hiervoor!
Hartelijke groeten, Carolien, Rianne en Ilse van peutertuin Weidetuin