Weilustwekker 08

VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Ik hoop dat u weer van een aantal mooie en vooral zonnige dagen hebt kunnen genieten.
Op Weilust is iedereen in ieder geval weer uitgerust en ‘opgeladen’ met nieuwe kennis gisteren van start gegaan.
Wij hebben maandag en dinsdag veel interessante dingen besproken en/of gehoord op de studiedagen.
Dit keer wil ik alle aandacht besteden aan de uitnodiging voor de open dag op vrijdag 3 november, dus volgende week vrijdag om precies te zijn. We verwelkomen u graag al vanaf 15.00 uur en u hebt gelegenheid om rond te kijken en vragen te stellen tot 16.00 uur. In tegenstelling tot vorig jaar willen we deze keer weer graag alle ouders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, buren en kennissen van al onze leerlingen van harte uitnodigen om de school te komen bekijken.
Vorige week hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten, wat voor de meesten weer een heel groot succes was (zie ook elders in deze Weilustwekker) en volgende week heeft de school een ‘techniekweek’. De resultaten van die beide themaweken willen we graag tentoonstellen, zodat iedereen wat heeft om te bekijken en de leerlingen iets hebben om over te vertellen. Want het is de bedoeling dat de leerlingen alle belangstellenden, die zij mee willen brengen, zelf rond gaan leiden en dat ze alles uitleggen wat er gebeurd is rond deze thema’s.
Natuurlijk is het ook gewoon leuk om aan opa en oma te laten zien waar je in de klas zit, wat de bedoeling is van dat stoplicht dat in de klas hangt, waarom iedereen een vreemde dobbelsteen op zijn/haar tafeltje heeft, hoe netjes er geschreven is, dat we tegenwoordig een touchscreen in de groepen hebben in plaats van een bord met krijtjes, enzovoorts.
Ik weet zeker dat sommige familieleden hun ogen uitkijken, als ze zien hoe er tegenwoordig gerekend wordt en hoe snel de wereld binnen handbereik is met de digitale schoolborden en de chromebooks.
Wij hopen velen van u met de kinderen te mogen begroeten. In de aula schenken we voor de liefhebbers een kopje koffie of thee en voor de leerlingen is er ranja.
Wij gaan er van uit dat Kober kinderopvang ook weer meedoet aan onze open dag, zodat ook zij aan alle belangstellenden kunnen laten zien hoe kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang geregeld is.
Mocht u in uw buurt kennissen of vrienden of familie hebben met kleine kinderen, zouden we het fijn vinden dat u ook hen uitnodigt om te komen kijken. Misschien worden hun kinderen wel toekomstige leerlingen of potentiële klantjes voor de kinderopvang.
Kortom we laten ons die middag van 15.00 tot 16.00 uur heel erg graag zien.
Komt u ook?
De avond ervoor, donderdag 2 november om 20.00 uur, is op school weer de algemene ledenvergadering van onze ouderraad, die weer versterkt werd door enkele nieuwe enthousiaste ouders. Zij willen dan weer graag verantwoording afleggen aan hun leden. Aan u dus. Want als u de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage betaalt, bent u automatisch ‘lid’.
Wij hopen echt dat u allemaal weer die bijdrage gaat betalen, want de ouderraad verricht er telkens weer ‘kleine wonderen’ van waar leerlingen en leerkrachten jaarlijks weer ontzettend van genieten.
Wij wensen u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust. En hopen u weer vaak op school te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur

PARRO – GESPREKSPLANNER OUDERAVOND

Inmiddels raken we steeds meer gewend aan ons nieuwe communicatiemiddel Parro. Graag willen wij dan ook gebruik gaan maken van de gespreksplanner binnen deze app. De ouderavonden staan voor de deur dus een mooie gelegenheid om deze optie binnen Parro uit te proberen. De groepen 8 zijn ons al voor geweest, zij hebben de optie al getest tijdens de kennismakingsgesprekken.
Vanmiddag zullen alle leerkrachten gezamenlijk de gespreksplanner voor u openstellen. Ouders met meerdere kinderen op onze school, krijgen 24 uur eerder de tijd om de gesprekken van hun kinderen achter elkaar in te plannen. Let daarbij wel op dat u 10 minuten tussen deze twee gesprekken plant, i.v.m. wisselen van locatie. Wij gaan er vanuit dat gescheiden ouders, in overleg met elkaar, een gezamenlijk gesprek inplannen. Daarnaast willen wij u graag vragen om te proberen aaneengesloten tijden in te plannen, zodat er niet al te veel gaten in het schema van de leerkracht vallen. U heeft tot dinsdag 31 oktober de tijd om een oudergesprek in te plannen. Succes! Wij zijn heel benieuwd naar uw ervaringen en bevindingen wat betreft de opties binnen Parro. Er is voorafgaand aan het oudergesprek gelegenheid om uw mening hierover te geven.
Groetjes, juf Kelly, juf Anniek en juf Vivian

KINDERBOEKENWEEK “GRUWELIJK ENG”
Op woensdag 4 oktober hebben wij met een gezamenlijke activiteit de Kinderboekenweek geopend. We hadden een ‘echte’ beroemdheid uitgenodigd. De leerlingen hadden snel geraden dat achter het scherm Dummie de Mummie verstopt zat! Eenmaal binnen gingen alle leerlingen naar hun eigen lokaal. Echter de leerkrachten deden dit niet. In de groepen 1/2 gingen de leerkrachten bij een andere klas een prentenboek voorlezen. In de overige groepen gingen de leerkrachten op bezoek bij meerdere klassen en hebben daar vijf minuten per klas voorgelezen uit een ‘eng’ boek. Beide activiteiten waren een groot succes!
Tijdens de andere dagen van de Kinderboekenweek hebben er diverse activiteiten plaatsgevonden. Vanuit de groepen 7 en 8 is er voorgelezen bij de kleuters, de deuren zijn versierd als monster, elke dag is er tien minuten voorgelezen aangegeven door het startsignaal van de voorleestoeter, in de bovenbouw is er begonnen met een spannende voorleeswedstrijd en natuurlijk heeft elke leerkracht allerlei activiteiten ondernomen met de leerlingen rondom het thema.
Tot slot hadden we op vrijdag de 13de de afsluiting van de Kinderboekenweek. Elke groep ging aan de slag met het thema ‘Gruwelijk eng’ en maakte een tableau vivant (stilstaand beeld). Om 14.00 uur gingen in verschillende rondes alle groepen langs de tableaus die opgesteld stonden door de school. Er hing een speciale sfeer in de school door deze gezamenlijke afsluiting. Helaas hebben wij signalen gekregen dat de tableaus te eng waren. Leerlingen hebben hier helaas last van gehad en dit was natuurlijk absoluut niet onze bedoeling. Vooral de leerlingen in de bovenbouw hebben het thema erg letterlijk genomen en een gruwelijk eng tableau gemaakt. Achteraf was het wellicht verstandig geweest om onderbouw en bovenbouw te scheiden. Dit zullen we meenemen in de evaluatie. Alle leerlingen en leerkrachten hebben ontzettend genoten van alle activiteiten die gehouden zijn in deze Kinderboekenweek! Heel veel leesplezier! Groet, juf Shana

OPERATIE SCHOENENDOOS
Dit jaar doet Weilust weer mee aan Operatie Schoenendoos.
Vandaag krijgt uw kind een flyer mee met alle informatie. In elke groep zullen minstens twee dozen gevuld worden. Op de flyers staat beschreven waar de dozen mee gevuld kunnen worden en wat er zeker niet in mag zitten. Daarnaast hebben we per doos ook verzendkosten, die we samen bij elkaar gaan sparen. Elke bijdrage is welkom.
Uiterlijk donderdag 16 november moeten de dozen in de aula verzameld zijn, zodat ze op dinsdag 21 november naar de verzamelplek in Roosendaal gebracht kunnen worden. Hiervoor zoeken we nog een vrijwilliger. We hopen weer veel kinderen blij te kunnen maken met een schoenendoos vol verrassingen! Groet, juf Hannelore

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
EERSTE COMMUNIE 2018
In 2018 zijn er in de Augustinusparochie twee Eerste Communievieringen:
– Kinderen uit Breda-Noord en de Haagse Beemden vieren hun Eerste Communie op zondag 8 april om 10.30 uur in de Franciscuskerk in Breda-Noord.
– Kinderen uit Breda-Oost en Teteringen doen dat op zondag 15 april om 10.00 uur in de Willibrorduskerk in Teteringen.
– Als u uw kind wilt aanmelden, stuur dan een e-mail met de naam van uw kind, uw adres en bij welke kerk u hoort naar eerstecommunie@hotmail.nl t.n.v. Annie Aarts. U krijgt dan een aanmeldingspakket met alle informatie toegestuurd. Er is dit jaar geen informatieavond.