Weilustwekker 06

VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Deze nieuwsbrief komt een dag later dan u van ons gewend bent.
Op donderdag wordt deze week – zoals u wel weet – door de meeste
medewerkers van de school niet gewerkt i.v.m. een stakingsdag.
Het bestuur heeft daarom besloten al haar scholen te sluiten voor de
leerlingen.
De medewerkers van de school staken het werk om aandacht te vragen
voor de toenemende werkdruk in het (primair) onderwijs en het feit dat de
salarissen onterecht achter blijven op die van de collega’s in het voortgezet
onderwijs, terwijl dezelfde soort opleiding genoten werd en de taken even zwaar zijn.
Er is door het demissionaire kabinet al een bedrag toegezegd,
maar dat is naar de mening van de initiatiefnemers en de
vakbonden lang niet voldoende om aan de eisen te kunnen
voldoen.
Er is al sprake van een volgende staking.
Laten we hopen en er van uit gaan dat werknemers
(vakbonden) en overheid op korte termijn een akkoord
bereiken, zodat u en de kinderen niet in de dagelijkse bezigheden meer gehinderd hoeven
worden.
U zult ongetwijfeld via de media vernemen hoe een en ander gaat verlopen.
Wij begrijpen dat dit overlast zal bezorgen en zijn vele ouders
dankbaar dat er met begrip wordt gereageerd en dat ook ingezien
wordt dat de werkdruk in het primair onderwijs ongekend
oploopt. Het is fijn te begrijpen dat velen van u solidair met het
onderwijspersoneel zijn.
Ik wens u een fijne week en hoop dat u de opvang van uw
kind(eren) goed hebt kunnen regelen.
Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust,
Kees van Sprundel, directeur

Handhaving stopverbod Draaiboom

Beste ouders,
In eerdere Weilustwekkers meldde ik al dat de verkeerssituatie zo veel veiliger was geworden door
de nieuwe fietsenstalling en nu ook weer door het invoeren van de inloop om 08.20 en 12.50 uur
op onze school. Maar dat het nu wel steeds vaker weer voorkomt dat ouders het stopverbod aan
de Draaiboom negeren, want nu hoeft het kind alleen maar ‘even afgezet’ te worden. In het geval
van regen is dat helemaal van toepassing. Dat blijft gevaarlijke taferelen opleveren door
openzwaaiende portieren waar fietsende en lopende leerlingen tussendoor lopen en/of
oversteken. Zelfs op het zebrapad wordt gestopt. Als ouders op dat gedrag worden aangesproken,
volgt vaak een minder prettige woordenwisseling en dat moeten we als goed volwassen voorbeeld
naar onze kinderen natuurlijk niet hebben.
Als u aan ‘kiss&ride’ wilt doen, moet u aan de andere kant van het gebouw zijn. Daar mag dat. Aan
de Draaiboom moet u verder weg stoppen en/of parkeren en uw kind naar het schoolplein laten
lopen.
We hebben deze gang van zaken met de wijkagent besproken en we hebben afgesproken dat hij
samen met ‘handhaving van de Gemeente Breda’ in de periode van 9 oktober tot de
herfstvakantie zal komen controleren en waar nodig zal waarschuwen, maar dat vanaf 25 oktober
gehandhaafd en dus bekeurd zal gaan worden.
Laten we hopen dat dit niemand overkomt en houd de situatie (ook voor uw eigen kind) optimaal
veilig. De school kan echt niet meer doen dan ze heeft gedaan.
Wees s.v.p. gewaarschuwd. Kees van Sprundel, directeur

STOER
Op zaterdag 7 oktober wordt weer de gezellige Stoer! georganiseerd ter afsluiting van het
dansproject wat de groepen 5 de afgelopen weken gevolgd hebben. Op deze middag is
iedereen van harte welkom. De kinderen laten zien wat zij geleerd hebben en iedereen mag op
deze middag natuurlijk een stapje op de dansvloer wagen. De middag vindt plaats in dansschool
Tiggelman. De deuren gaan open om 15.00 uur en het programma begint om 15.30 uur.
Graag tot dan! Petty van Kastel

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

Kinderkaravaan
Beste allemaal,
Zondag 8 oktober is er weer een Kinderkaravaan in de Annakapel
aan de Heusdenhoutseweg 34 te Breda. De viering begint om 10.30 uur.
We lezen het verhaal van Zacheus en Jezus. We gaan er weer een mooie Kinderkaravaan van
maken, met kaarsjes, zingen en bidden.
Na afloop van ons samenzijn, staat de koffie/thee en limonade weer voor jullie klaar en voor de
kinderen is er wat lekkers.
Je bent samen met je ouder(s) of opa/oma en je broertje(s ) en/of zusje(s) van harte welkom!
Tot zondag!
Groetjes, Marlies, Heidi, Christan en Inge

 

Voetbaltoernooi VV PCP in de herfstvakantie
V.V. PCP organiseert een gezellig voetbaltoernooi voor iedereen van 6 t/m 13 jaar
in samenwerking met Breda-Actief en Jeugdwerk Surplus in de herfstvakantie op
donderdagmiddag 19 oktober op het mooie grasveld van PCP aan de Lage Kant 1.
Deelname is gratis. De teams bestaan uit 4 spelers. We spelen op een kwartveld.
Inschrijven om 13.00 uur.
Start om 13.30 uur.
Je kunt inschrijven per persoon, niet per team.
We heten alle sporters van harte welkom !

 

Typcursus
In samenwerking met basisschool Weilust willen wij ook dit schooljaar weer onze typecursus
aanbieden aan de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschool Weilust. Voor de leerlingen
van basisschool Weilust hanteren wij de speciale prijs van € 179.00 (excl. € 25.00 examengeld).
Inmiddels hebben we bijna een groepje bij elkaar, we zijn nog op zoek enkele kinderen die met
ons mee willen doen. U kunt er voor zorgen dat we niemand hoeven teleur te stellen.
Wilt u uw zoon/dochter mee laten doen, meldt hem/haar dan zo snel mogelijk aan via onze
website. Als er voldoende aanmeldingen zijn, gaan we nog dit najaar van start.
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw
kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
oktober t/m april een interactieve typecursus meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de
kinderen om met 10 vingers blind te typen, in Microsoft Word te werken en te mailen. Op school
en thuis oefenen de kinderen in ons online programma Typeworld.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze
eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor
dat 99.8% het diploma haalt! Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar onze website:
www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-
5964931.
Met vriendelijke groeten, Sylvia Ligterink, Kindertypecursus.nl