Weilustwekker 05

VAN HET TEAM

Beste ouders/verzorgers,

We zijn weer in volle gang en iedereen is inmiddels al weer gewend aan de nieuwe groep, het nieuwe lokaal, de nieuwe regeltjes en structuurtjes.

De klankbordgroep heeft een afspraak staan voor een eerste bijeenkomst. We hebben de eerste informatie- en kennismakingsavonden al weer gehad. Na morgen hebben we de eerste (sport)activiteitendagen voor de midden- en bovenbouw er al weer opzitten.

Ik heb inmiddels ook al het draaiboek van de tweede activiteit van dit jaar (de Kinderboekenweek) gezien. Die start aanstaande woensdag en belooft een mooi indrukwekkend spektakel te worden. Houd dus Parro in de gaten en de eventuele enthousiaste verhalen van uw kind.

De groepen 4 t/m 7 zijn inmiddels al weer een beetje gewend om te rekenen op de chromebook in plaats van op papier in een werkboek.

Helaas is meneer Walther nog steeds afwezig door een knieoperatie. Hij is opnieuw geopereerd en zal dus nog wel een tijdje moeten revalideren. U begrijpt dat we daarmee op school behoorlijk ‘onthand’ zijn en er langzaam maar zeker sprake is van achterstallig onderhoud.

Maar we doen ons best. Mocht er onder u een handige ouder zijn die enkele uurtjes per week zou willen klussen, dan horen wij dat graag.

Gelukkig komt er af en toe iemand een handje helpen en hebben we enkele uurtjes per week een vrijwilliger, maar toch wordt een vaste man erg gemist op een school.

Gisterenmiddag hebben we op school de eerste studiemiddag gehad. Deze keer was het thema IKC (integraal kind centrum), met als sub thema’s begripsbepaling, nadere kennismaking tussen personeel Weilust en Kober en de toekomst van ons IKC.

Het was behalve gezellig ook weer heel leerzaam. Het heeft goede ideeën opgebracht en we hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking te verdiepen en naar een ‘hoger level’ te brengen.

We gaan de plannen natuurlijk weer verder uitwerken en houden u op de hoogte als we weer volgende stappen kunnen gaan maken.

Een minder leuk gegeven is dat vandalen uit de buurt (en mogelijk ook wel onze eigen leerlingen) ruiten ingooien van onze voormalige dependance. Er zijn er al drie stuk. Het gebouw is echter (ondanks achterstallig tuinonderhoud) nog lang niet rijp voor de sloop. Het is de bedoeling dat het mogelijk nog een keer een onderwijsbestemming krijgt. Het moet dus in goede staat blijven.

De buurtbewoners hebben er overlast van. Dus mocht u merken dat er vervelende zaken spelen, meld u me dat dan?

Verder is er momenteel minder nieuws. Dus ik wens u graag weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust.

Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur

Facebookpagina Kbs Weilust

Helaas hebben te veel ouders aangegeven dat zij niet willen dat hun kind op Facebook verschijnt. We hebben er daarom voor gekozen om te stoppen met deze pagina.

Met vriendelijke groet, team Kbs Weilust

 

VAN DE LEERLINGEN

Hallo ouders/verzorgers,

Wij, groep 8B, hebben afgelopen dinsdag een verkeersactie uitgevoerd door rode en groene kaartjes uit te delen. Hiermee wilden we de mensen laten weten hoe de regels rond de school gaan, met parkeren, fietsen etc. Alles ging heel goed!!! We hebben heel veel leuke reacties teruggekregen, maar helaas waren er ook niet zulke leuke reacties. Sommige ouders/verzorgers gooiden de rode/groene kaartjes op de grond. Daar was onze klas niet zo blij mee. Wat we niet fijn vonden waren vooral de boze reacties van ouders/verzorgers. Hopelijk kunnen we na de herfstvakantie deze actie op een leuke manier voortzetten.

Met vriendelijke groet: 8B 🙂

VAN DE MR (MEDEZEGGENSCHAPSRAAD)

RECTIFICATIE

Vorige week hebben alle MR-leden zich aan u voorgesteld in de Weilustwekker.

Helaas was boven dit bericht een foutieve tekst geplaatst, namelijk “even voorstellen : leden van de ouderraad”, natuurlijk moest dit zijn “even voorstellen : leden van de Medezeggenschapsraad. Excuses hiervoor.

Met vriendelijke groet, Madelon Bakker

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

GGD West-Brabant Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar

De GGD West-Brabant heeft in week 39 (24 t/m 30 september) een jeugdenquête verstuurd naar bijna 19.000 ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Met de gegevens uit dit onderzoek kunnen de gemeenten betere beslissingen nemen voor kinderen en meer inzicht verkrijgen in de behoeften van ouders en hun kind. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe mee! Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl.