Weilustwekker 04

VAN HET TEAM

Beste ouders en verzorgers,

Het is maar weer eens bewezen dat omgaan met kinderen echt een beroep genoemd moet worden, waar je een bepaalde aanleg voor en affiniteit mee moet hebben, om dat goed te laten verlopen.

Jaarlijks hebben wij enkele weken in het jaar waarin het verkeer centraal staat. Dat heeft ook te maken met het feit dat onze school een BVL-school is (Brabants Veiligheids Label).

Een van de activiteiten binnen dat thema is dat de leerlingen van groep 8 het verkeersgedrag van wijkbewoners uit de wijk, maar zeker in de omgeving van de school gaan observeren en analyseren.

Om dat concreet te maken voor onze leerlingen en de weggebruikers delen onze groep 8 leerlingen groene en/of rode kaarten uit aan weggebruikers die al dan niet de goede dingen in het verkeer laten zien.

Zo krijgen leerlingen die over de stoep aan komen fietsen een rode kaart en diegenen die netjes over de weg komen en afstappen voor het trottoir en met de fiets aan de hand de fietsenstalling in gaan natuurlijk een groene.

Datzelfde gebeurt met ouders. Er wordt gekeken naar ouders die voor de school stoppen en hun kinderen laten uitstappen. Die krijgen natuurlijk een rode kaart, want er is immers een stop (en dus ook parkeer-) verbod voor de school (voor het schoolplein). Zo ook ouders die op het trottoir fietsen.

Natuurlijk wordt er ook gekeken naar het correct gebruik van de kiss and ride- strook voor de school (aan de Heerbaanzijde).

En dan blijkt dat niet alle ouders of opa’s en oma’s precies weten hoe ze met kinderen om dienen te gaan.

Dan blijkt ook dat een aantal volwassenen (althans zo zien ze er uit) heel slecht tegen feedback en/of vormen van kritiek kunnen.

We krijgen namelijk van de kinderen te horen (die spontaan en onder begeleiding van hun leerkrachten de kaarten uitdelen zonder zich van enig kwaad bewust te zijn)

dat ouders niet altijd heel correct reageren. Nee, sterker nog, in sommige gevallen wordt er gescholden. Er is soms nog net geen sprake van lichamelijk geweld.

Ik zou dus heel graag op deze wijze een beroep op alle ouders willen doen om normaal en met begrip te reageren op hoe kinderen taken uit kunnen voeren en met begrip voor het eigen onveilige verkeersgedrag waarmee ze zichzelf, maar ook anderen in gevaar kunnen brengen.

Mogelijk dat die ouders deze Weilustwekker niet lezen. Dus daarom ook een beroep op ouders die dat wel doen om deze (wan)toestanden te melden bij leerkrachten of directie, zodat die ouders op hun gedrag kunnen worden aangesproken. Dit is echt onacceptabel.

Elders in dit blad (of volgende week) vertellen groep 8 leerlingen iets meer over hun ervaringen.

Meer verheugend te vertellen is dat 14 ouders zich hebben gemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep ‘andere schooltijden’. Die groep is groot genoeg om als klankbord te fungeren om ons voorstel rond het ‘vijf-gelijke-dagen’-model kritisch te bekijken. Het is de bedoeling dat met deze groep een voorstel gemaakt wordt waar alle ouders een mening over kunnen geven middels een referendum wat we daar over houden. Hoe dat precies gaat gebeuren, laten we ook in die klankbordgroep aan de orde komen.

Ik probeer u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Ook fijn te melden is dat de ouderraad, die eergisteren weer voor het eerst van dit jaar bijeen is geweest, enkele nieuwe leden heeft. Dus de meeste activiteiten kunnen dit schooljaar weer gewoon plaatsvinden. Heel fijn, want dat maakt de basisschooltijd voor alle leerlingen een stuk aantrekkelijker en aangenamer. Deze groep doet heel fijn werk en daarbij is het ook onderling een heel gezellige groep ouders, die zich nauw bij de school betrokken voelen.

U kunt de leden over een tijdje weer vinden op de website van de school (www.weilust.nl)

Mag ik u tenslotte ook weer even attenderen op aanstaande activiteiten.

Zo is het zondag 1 oktober weer Singelloop. Dit sportieve evenement in Breda dragen wij een warm hart toe. Wij hopen dat er weer veel leerlingen met hun ouders deel zullen nemen.

De school heeft geen werkgroep meer om hierin te begeleiden. U moet zich dus zelf aanmelden.

U weet vast van het bestaan van de CJG-spreekuren. Om de twee weken houdt onze vaste CJG’er Daniëlle Ritsema van 08.30 tot 10 uur haar spreekuur in de personeelskamer van de school. Woensdag 27 september is het weer zo ver. Dan kunt u terecht over allerlei opvoedingsvraagstukken die u heeft over uw kind(eren).

Gelukkig weten steeds meer ouders haar te vinden en steeds weer blijkt zij de juiste wegen naar de juiste instanties te kunnen wijzen, of te kunnen helpen bij allerlei aanmeldingen en aanvragen.

Voel u dus welkom om gebruik te maken van deze diensten van het CJG.

Ik wens u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust.

Met vriendelijke groet,

Kees van Sprundel, directeur.

PARRO

Vanaf het begin van het schooljaar zijn wij gestart met Parro. Voor iedereen is dit even wennen, maar we vinden hier steeds beter onze weg in.
Mocht u nog vragen over Parro hebben, verwijzen wij u graag naar de volgende link; https://parro.education/vragen-voor-ouders. Mocht u er nog niet aan uitkomen, kunt u contact opnemen met Madelon Bakker (administratief medewerker) of Anniek van Ravels (intern begeleider).

Daarnaast kunnen wij u melden dat Parro en het ouderportaal van Parnassys aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wanneer u inlogt in het ouderportaal ziet u rechts bovenaan het symbool van Parro weergeven. Wanneer u hierop klikt, zijn het ouderportaal en Parro aan elkaar gekoppeld. U krijgt dan een melding als bijv. de Citoscores zijn toegevoegd of als er een wijziging in het profiel van uw kind is. Mocht u dit handig vinden, dan kunt u gaan koppelen. Heeft u nog geen account voor het ouderportaal? Stuur een mailtje naar kbsweilust_info@inos.nl graag onder vermelding van de naam van uw kind.

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN

Mocht uw kind op school (of misschien bij Kober) iets kwijt raken en het wordt door een medewerker gevonden, dan wordt het in de kist met gevonden voorwerpen naast de kamer van meneer Kees gedaan.

Wekelijks worden van deze nieuw gevonden voorwerpen foto’s gemaakt, die worden afgebeeld in de Weilustwekker. Als u daarop één van uw eigendommen herkent, kunt u die terugvinden en ophalen in de kist met gevonden voorwerpen in de aula van de school. Wat niet afgehaald wordt, zal een week later in de kledingcontainer (kleding, textiel en schoeisel) of bij het plastic afval (bekers en fruit- of broodtrommels) gedaan worden. Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en vele kosten te kunnen besparen, want er verdwijnen jaarlijks helaas heel veel goede spullen bij het afval.

Een uitzondering op bovenstaand verhaal zijn de gevonden sleutels, kettinkjes, armbandjes, e.d. Deze worden langer bewaard in een mandje dat op het kantoor van de administratief medewerkster (Madelon) te vinden is. Mocht u een sleutel of iets dergelijks kwijt zijn, dan kunt u natuurlijk altijd in het betreffende grijze mandje komen kijken.

VAN DE OUDERRAAD

EVEN VOORSTELLEN : LEDEN VAN DE OUDERRAAD

Langs deze weg mocht ik me even voorstellen, omdat ik tijdelijk zitting heb mogen nemen in de MR. Dit, ter vervanging van Sabine Bakkers.

Mijn naam is Annemarie van Bokhoven en ik ben sinds 2010 werkzaam op Kbs Weilust. Ik ben een kleuterjuf in hart en nieren, maar uiteraard steelt elk kind mijn hart.

Mijn hobby’s zijn: mijn kleindochter Guusje van 9 maanden, mijn paard en 2 katjes, tuinieren, lezen, fietsen en hardlopen, maar ook een ‘terrasje pikken’ en lekker uit eten.

Ik ben nu 37 jaar werkzaam in het basisonderwijs en elke dag geniet ik nog volop van de kinderen.

Naast mijn taak als groepsleerkracht heb ik erg veel interesse in algemene zaken die het welzijn van de kinderen, het team, de ouders en de school aangaan en wanneer ik op een positieve manier en in goed overleg en samenspraak met de andere MR-leden mee mag denken over beleidszaken en daardoor een bijdrage zou kunnen leveren aan KBS Weilust, dan zou ik dat erg fijn vinden. Ik wil graag mijn steentje bijdragen.

Langs deze weg laat ik jullie laten weten dat ik lid van de personeelsgeleding van de MR ben geworden. Ik ben Aggie Hoogesteger, kleuterleerkracht in hart en nieren. Ik heb zelf drie zonen en vijf kleinkinderen.

Als leerkracht wil ik graag mijn steentje bijdragen aan een goede, plezierige en veilige school.

Ik denk graag mee over zaken aangaande het onderwijs. Als lid van de MR behartig ik zo goed mogelijk de belangen van collega’s en van onze

leerlingen. Het is belangrijk dat directie, ouders en leerkrachten samen verantwoordelijkheid dragen en nemen voor onze school. Meedenken en advies geven draagt bij aan een positief leer en werkklimaat.

Samen maken we de school en het onderwijs sterker en bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst en op het leven. Ik heb ervaring als GMR lid en als MR lid. Als ik iets voor je kan betekenen als MR lid laat het me dan weten !

Mijn naam is Carla van Loon en als moeder van 2 meisjes van 6 en 8 jaar (Noe en Ise Bouhuijs) ben ik graag betrokken bij school. Vanuit mijn achtergrond als integratief therapeut (vergelijkbaar met de psycholoog), vind ik de ontwikkeling van individuen en groepen erg interessant. Het is mooi om maatschappelijke en toekomstige ontwikkelingen te koppelen aan de visie en het beleid van school. Jullie mening door middel van bestaande klankbordgroepen, enquêtes e.d. neem ik graag mee in mijn persoonlijke bijdrage in de MR. En uiteraard kun je ons aanspreken.

Mijn naam is Patrick van den Berg en ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met Marieke en samen hebben we twee kinderen op de Weilust. Simon is 7 jaar en zit in groep 3 bij juf Corine en Roos is 4 jaar en zit in groep 1 bij juf Petra.

In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als docent Engels op het OLV Lyceum. Naast docent ben ik ook verantwoordelijk voor het International Business College in de bovenbouw van het havo en mentor in 4/5 havo. Ik geef voornamelijk les in de bovenbouw maar hoop volgend jaar ook weer eens één of twee onderbouw klassen te hebben.

Door mijn functie op een middelbare school heb ik veel ervaring met het implementeren van onderwijsvernieuwingen en het verbeteren en sturen van processen binnen de organisatie. Met die ervaring en een affiniteit voor onderwijs hoop ik een waardevolle bijdrage te kunnen leveren binnen de MR. Mocht iemand vragen hebben over beleidszaken die wellicht binnen de MR aan bod komen of over de MR in het algemeen, spreek mij dan aan op het schoolplein of mail naar patrick_van_den_berg@hotmail.com