Weilustwekker 02

VAN HET TEAM

Beste ouders en verzorgers,

Door allerlei omstandigheden is de discussie rond andere schooltijden
op onze school steeds maar uitgesteld geworden. Soms is het ook heel
hectisch in onderwijsland.

Het wordt tijd dat we dit onderwerp ook op Kbs Weilust op gaan
pakken, zeker als we volgend jaar iets concreet zouden willen maken.
Team, medezeggenschapsraad en directie hebben ruim de tijd genomen om over andere
schooltijden na te denken en plannen te bedenken en die te toetsen aan de mogelijkheden.
Of u echter met ons die ommekeer wilt maken, weten we natuurlijk nog niet.

De school denkt aan een zogenaamd vijf gelijke dagen model omdat daar, naar onze inzichten, iets
meer voordelen aan zitten voor kinderen, ouders en school, dan andere modellen.
Dat zou dan in gaan houden dat alle leerlingen vijf kortere dagen per week
naar school gaan. Er is dan geen vrije woensdagmiddag meer, maar de
school is dan natuurlijk al die dagen veel eerder uit, omdat bij dit model de
middagpauze verkort wordt.

Het heeft daarbij onze voorkeur dat kinderen op school blijven en daar
lunchen en samen spelen.
Dat brengt dan weer wel kosten met zich mee maar kan ook, in vergelijking
met de huidige situatie, goedkoper worden.

De school wil dat echter niet zo maar eenzijdig besluiten en gaan regelen.
Wij vinden dat dat in goed overleg met de ouders moet gebeuren.
Daarbij heeft onze medezeggenschapsraad ook aangegeven dat de meerderheid van zowel ouders
als team in moeten kunnen stemmen met de concrete plannen omtrent andere schooltijden.
De school heeft al een globaal plan gemaakt, maar daar kan en mag nog aan ‘geschaafd’ worden.
Er zullen bij ouders daarover vast vragen zijn.

Daarom wil ik langs deze weg een aantal ouders vragen die met de directie samen die plannen
willen doorspreken, aanvullen en waar nodig aanpassen.
Bij voorkeur ouders die graag andere schooltijden gerealiseerd willen zien, aangevuld met ouders
die daar kritische vragen bij hebben, gecombineerd met ouders die daar neutraal in staan.
Als we dan tot een meer definitief voorstel komen kunnen we dat
de overige ouders voorleggen met de vraag daarover hun stem uit
te brengen.
We willen dan dus een referendum houden onder alle ouders. En
als de meerderheid dan voor is, voeren we het in, in het schooljaar
2018-2019. Zo niet gaat het voorstel van tafel tot de tijd er ook op
Weilust rijp voor is.

In Nederland is de helft van de scholen inmiddels al overgestapt op andere schooltijden. Daar gaat
dit schooljaar nog eens 15% bijkomen en van al die scholen met andere schooltijden heeft één op
de zes (16%) al ingestemd met het vijf gelijke dagen model.
In deze zogenaamde klankbordgroep kunnen we dan voor- en nadelen afwegen, details afspreken,
een vraag- en antwoordenbank op de website van de school maken, zodat alle ouders de
ontwikkelingen kunnen volgen en de plannen concreter kunnen zien worden.
Als u mee wilt denken lees ik graag uw reactie. U kunt die sturen naar kees.vansprundel@inos.nl
Klankbordbijeenkomsten zullen in de vroege avond (19.00 uur)
gepland worden.

Een groep van 10 à 12 ouders zou heel mooi zijn.
Mocht u over deze klankbordgroep nog vragen hebben beantwoord
ik die ook graag per mail.
Ik wens u weer een heel fijne week.

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust,

Kees van Sprundel, directeur

VRIJWILLIGERS VOOR DE SCHOOLBIEB GEZOCHT.
Sinds vorig jaar is de schoolbibliotheek van Weilust flink vergroot. Op woensdag- en
vrijdagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur komen elke week veel kinderen met plezier boeken
lenen. Op vrijdag om 10.00 uur gaan de kleuters ook naar de bieb om een boekje te lenen.
Zowel op de woensdag- als op de vrijdagochtend hebben we een gezellig team van ouders die
afwisselend de leerlingen helpen.

Door allerlei omstandigheden (werk, kinderen die van school gaan) is ons team gekrompen en
hebben we op beide dagen plaats voor enkele ouders die graag betrokken zijn bij de school en
vooral bij de leerlingen. Het kost niet veel tijd: 2 tot 3 keer per maand anderhalf uur in de
ochtend. Geef uzelf op via de leerkracht van uw kind, of kom gewoon langs tijdens de
openingstijden van de bibliotheek van Weilust.

GEVONDEN VOORWERPEN.
De kisten met gevonden voorwerpen zaten weer erg vol (zie foto’s hieronder). Mist u een
kledingstuk van uw kind, een beker, een bakje of iets dergelijks dan kunt u in de kist die in de aula
staat kijken of er iets van uw gading bij zit. Over twee weken doen wij de kledingstukken die niet
opgehaald zijn in de kledingcontainer en de andere spullen gooien wij weg. De spullen die vanaf
heden worden gevonden, worden opgeborgen in de kist die naast de deur van de kamer van
meneer Kees staat.

VAN KOBER

ZIEK MELDEN OP SCHOOL, TSO EN BSO.
Wanneer je kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. Vaak is het niet ernstig, maar je maakt je soms toch
wel zorgen. Daarnaast moet je ook van alles regelen. Om je als ouder te helpen, hebben we afgesproken
dat de administratief medewerkster, Madelon, de ziekmeldingen doorgeeft aan Mariam van de TSO en
BSO. Je hoeft als ouder dus niet op drie verschillende plekken door te geven dat je kind ziek is.

Als je je kind ziek gemeld is bij Madelon, dan belt de TSO, bso Weidetuin en Topbso Oost dus niet meer
naar huis om na te vragen waar je kind is. Wanneer je kind meerdere dagen ziek is, dan vraagt de
pedagogisch medewerker bij de leerkracht na, of je kind nog steeds ziek is.
Daarnaast is ook afgesproken dat Mariam, tijdens de ziekmelding, ook de TSO-dienst uit het systeem haalt.
Je hoeft je kind niet meer af te melden. Je krijgt voor die dag dan dus geen rekening voor de TSO. Zou je
kind die middag ook naar de bso komen? Dan kun je die middag op een later moment inhalen, uiteraard in
overleg met de pedagogisch medewerker van de groep.
Verder zijn er nog een aantal ouders die graag gebruik willen maken van TSO, maar dit nog niet hebben
aangemeld. Graag vragen we je om hier nog even de tijd voor te nemen, zodat we goed van te voren weten
hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
Heb je nog vragen, laat het ons weten.
We zijn bereikbaar via 06-102713333 , 076- 5813661 of mail ons via kbsweilust_overblijven@inos.nl .

Hartelijke groeten,
Namens team TSO kbs Weilust
Mariam Massaoudi

UIT DE WIJK / UIT DE STAD

Vragenlijsten afstudeeronderzoek.
Beste ouders van basisschool Weilust,
Graag stel ik mijzelf even voor. Ik ben Ghislaine van Luyk, studente aan de opleiding Media- en
Entertainment Management.
In de week van 11 sept – 15 sept kunt u mij tegenkomen op het schoolplein. In deze week zal ik
vragenlijsten met betrekking tot mijn afstudeeronderzoek uitdelen en weer verzamelen. Het
invullen van de vragenlijst is geheel anoniem en zal vertrouwelijk worden verwerkt. Het betreft
een onderzoek omtrent het creëren van een gezonde leefstijl ten aanzien van een educatief
kinderevenement.
Ik hoop u te zien op het schoolplein en graag hoop ik op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Ghislaine van Luyk

Heppieleven Nieuwsbrief
Deze link : http://mailchi.mp/141b4a869adb/nieuwsbrief-170417?e=9eef5a9a8a brengt u naar de
Heppieleven Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat vol interessante zaken over vitaliteit,
Heppieleven en aanverwante onderwerpen.