Weilustwekker 01

VAN HET TEAM,

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Veruit de meeste leerlingen zijn weer gezond en uitgerust terug op school. Een enkeling heeft
pech en is ziek of heeft oponthoud i.v.m. een verre reis, maar niemand is ernstig gedupeerd
gelukkig.

Ik hoop dat u allemaal van een fijne vakantie hebt genoten en dat u
weer zin heeft om samen met ons aan de opvoeding, de ontwikkeling
en het onderwijs van uw kinderen te werken.
Wij in ieder geval wel.

Het team is ook weer volledig paraat en onze nieuwe collega’s werken
heel hard om de gewoonten en gebruiken van Weilust te leren. De
rest van het team, met name de groepen 5 t/m 7 moeten ook heel hard werken om de nieuwe
manier van werken met de nieuwe chromebooks aan het vak rekenen
onder de knie te krijgen.
De groepen 4 draaiden vorig jaar al een ‘pilot’
met de nieuwe rekenmethode ‘Wereld in getallen’ met ‘Gynzy-software’
op de computer. Zij zijn er nu dus al een beetje in thuis.

Alle begin is moeilijk en het is heel wat om op een geheel andere wijze te gaan werken als je al zo veel jaren
gewend bent om rekenen uit een boek te geven, met werkschriftjes, gewone
schriftjes en schoolborden. Wij denken dat het op termijn een succes zal
worden en dat de resultaten van rekenen nog beter gaan worden dan ze in
het verleden al waren. Maar eerst dus zelf ……. studeren, oefenen en leren.
Het gaat helemaal goed komen. We hopen volgend jaar ook de groepen 8 te
kunnen laten aansluiten.

Uiteraard mogen de groepen 3 en 8 dit jaar ook aan de slag met de
chromebooks. Dat is immers het onderwijs van de toekomst en onze leerlingen moeten met deze
media leren omgaan. Daarbij is het aantrekkelijke voor de leerling en op termijn gemakkelijker
voor de groepsleerkracht.
We hopen deze activiteiten in de loop van de tijd ook uit te kunnen breiden met spelling en
woordenschat. Bij de zaakvakken zal het chromebook en de I-pad ook meer betekenis gaan
krijgen, maar het moet nu ook weer niet zo gaan worden dat iedere leerling elke dag uren achter
een scherm moet zitten. Het gaat om de juiste balans. Daar zijn we naar op zoek.

In dit verband willen we u echter ook vragen een kleine bijdrage te leveren. Ik heb u daar in deze
Weilustwekker al eens eerder om gevraagd. Om de leerlingen geconcentreerd te
kunnen laten werken, zou het fijn zijn als iedereen een paar ‘oortjes’ mee naar
school kon brengen, zodat het werken met veel geluid beperkt blijft. U heeft vast
allemaal nog wel oortjes liggen van een vorig mobieltje, of een reservepaar van
uw huidige mobieltje. Mocht dat niet het geval zijn, zijn deze oortjes (ook al
inclusief etuitje) te koop voor enkele euro’s. Geeft u uw kind (zeker de leerlingen uit de groepen 5
t/m 7) een setje mee naar school? Alvast hartelijk bedankt. Dat zou de school een heleboel ‘gedoe’
schelen.

Veel ouders waren afgelopen maandag getuige van het zingende
team van Weilust dat als start van het schooljaar gezamenlijk het
‘Weilustlied’ ten gehore bracht. Dat werd na een kort
welkomstwoord uit volle borst gezongen (ook al door enkele
leerlingen).

Dit jaar staat in het teken van talent. Iedereen heeft een talent. Het
doel van Weilust is de kinderen te helpen hun talent te ontdekken en dat verder te ontwikkelen.
Aan de leerkrachten was ook te zien wat zij vonden dat hun talent was. Zo had de één een deegrol
bij zich en een ander een meetlint, een derde had een rugzak op de rug, maar er was ook een
collega met een heleboel chique tasjes aan de hand en dan vraag je je toch af of ‘shoppen’ echt
een talent is wat wij verder moeten ontwikkelen. Misschien wel als het ‘t vinden van de beste
’koopjes’ betreft 😉.

Deze week heeft u allemaal een bericht ontvangen over ‘Parro’. Parro is
onze nieuwe app, die Klasbord gaat vervangen. Niet dat we niet tevreden
zijn over Klasbord. Zeker wel, want we kregen vele positieve reacties van
veel ouders over Klasbord. Maar wij denken dat Parro nog veel meer
mogelijkheden kan bieden. Parro is namelijk een product van Parnassys,
en Parnassys is de naam van ons leerlingenadministratie en -registratie programma. Parnassys en
Parro kunnen dus worden gekoppeld. Dus met Parro kan ook in het leerlingdossier worden
gekeken. We leggen u in de loop van het jaar graag uit wat de mogelijkheden en voordelen zijn,
want die lijken legio.

Ik hoop van ganser harte dat u deze app allemaal download en gaat gebruiken. Op die manier
kunnen we u snel en rijk gedocumenteerd informeren over ons onderwijs en kunnen zaken veel
sneller en efficiënter worden geregeld. Natuurlijk blijven we foto’s van de mooie dagelijkse
momenten sturen. Want alle mogelijkheden die Klasbord heeft, heeft Parro ook.

Wat ook nieuw is op onze school is de inloop. Ik vertelde daar voor de
vakantie al over, maar nog niet iedereen had het gelezen en/of
‘meegekregen’. Daarom leg ik het hier graag nog een keer uit.

Dit jaar mogen de leerlingen om 08.15 uur en 12.45 uur het schoolplein
op. Vijf minuten later mogen zij op eigen gelegenheid naar de groep. Dus
vanaf 08.20 en 12.50 uur. In de groep worden zij opgevangen door de eigen leerkracht en mogen
zij rustig aan het werk met een bepaalde (al dan niet zelf gekozen korte) opdracht. Stipt om 08.30
en 13.00 uur beginnen de lessen. Op dat tijdstip hoort iedereen dus op zijn/haar plaats te zitten.
Komt een leerling later binnen, zal dat in Parnassys genoteerd worden en bij herhalingen zullen de
ouders (en in een aantal gevallen ook de leerplichtambtenaar) geïnformeerd moeten worden.
Laten we hopen dat dit niet nodig zal zijn.

Op deze manier hopen we een rustiger start voor de leerlingen te creëren en leerkrachten in staat
te stellen om ouders (indien echt nodig) even te woord te staan.
Na schooltijd zullen de leerkrachten zoveel mogelijk de leerlingen naar
buiten brengen, zodat ouders de gelegenheid hebben om kort een
gesprek aan te gaan, een vraag te stellen, of een korte mededeling te
doen. Als u de leerkracht uitgebreider wilt spreken, adviseer ik u altijd
even een afspraak te maken.

We houden dit jaar ook toezicht op de fietsenstalling voor en na
schooltijd.
De eerste indruk van deze gang van zaken is positief te noemen. Ouders kunnen op tijd naar het
werk. Kinderen zijn veilig en onder toezicht en de verkeersdrukte in de straat neemt nog verder af.
Het kost de leerkrachten wel weer enkele minuten van hun pauzetijd, maar als ouders en
leerlingen er mee gebaat zijn, hebben wij er uiteindelijk ook voordeel van.

Ik heb deze week al gelegenheid gehad om kort een kijkje in alle
groepen te nemen. Ik kreeg daar een goed gevoel bij. Zonder
uitzondering zijn al mijn collega’s blij met de groep kinderen die zij
toegewezen hebben gekregen. Dat stemt mij zeer hoopvol voor dit
nieuwe schooljaar.

Ik ga er van uit dat u ons weet te vinden als er vragen of
opmerkingen zijn. Wij zullen altijd werken naar een goede oplossing voor de leerling.
Graag wens ik u weer een heel fijne week, mede namens het team van Kbs Weilust.

Met vriendelijke groet,
Kees van Sprundel, directeur

Even voorstellen.
Hoi, ik ben Nicole Vervloet. Ik ben 30 jaar en ik woon in de vernieuwde wijk
‘de Driesprong’ in Breda. Dus fijn dichtbij de Weilust. Vorig jaar juli ben ik
getrouwd met Niek. Ik ben in 2009 afgestudeerd aan de Pabo in Breda
en sinds die tijd ben ik aan het invallen op allerlei scholen in Breda en
omgeving. Ik kom in de groepen 1 t/m 8, dus lekker variërend. Nu ga ik als
duo-collega van Nancy de zwangerschapsvervanging in groep 6a doen en
daar heb ik heel erg veel zin in. Verder zijn mijn hobby’s muziek en sporten.
Ik speel al zo’n 20 jaar klarinet bij de harmonie in Bavel. Ik badminton op een
leuk niveau en af en toe ga ik ook nog fitnessen.

Luizenzakken.
Binnen ons hoofdluisbeleid laat Weilust zich leiden door aanbevelingen van het RIVM. Zij stellen
dat het effect van een luizencape en de door ons gebruikte luizenzakken op de verspreiding van
hoofdluis niet wetenschappelijk is aangetoond. Dat is de reden dat zij deze hulpmiddelen niet
aanraden.
Met ingang van schooljaar 2017-2018 zullen de luizenzakken alleen nog gebruikt worden in de
kleutergroepen. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen dus geen luizenzak meer van school. Wilt u
toch heel graag dat uw kind in een hogere groep gebruik blijft maken van een luizenzak dan kunt u
deze bij Madelon, onze administratief medewerkster, aanschaffen voor € 2.
Vanzelfsprekend blijven de hoofdluiscontroles na elke vakantie terugkomen.

Kulturele Amateur Manifestatie Breda.
Aan de ouders van de kinderen van de groepen 6, 7 en 8,
Voor de vakantie hebben de leerlingen 2 lessen gehad van Juf Anniek van de Nieuwe Veste en na
de vakantie zullen ze van nog 2 lessen mogen genieten! Deze lessen zijn een voorbereiding op (een
mogelijke deelname aan) het KAM op zondag 24 september. In de brief die u kunt vinden als
bijlage leest u meer over de data, tijden en plaatsen van de repetities en uitvoering. We hopen op
vele enthousiaste zangdeelname!

VAN KOBER.

Even voorstellen.
Mijn naam is Pieter Vermeulen, ik ben 22 jaar en ik kom uit Made.
Ik ben hier opgegroeid met twee oudere zussen (25 en 23) en een
oudere broer (24).
Al op vroege leeftijd ben ik op voetbal gegaan. Bij Madese Boys
heb ik alle jeugdteams doorlopen en ook heb ik bij de selectie
gezeten. Na 16 jaar voetbal heb ik er voor gekozen om te stoppen
en om andere sporten te gaan beoefenen. Uiteindelijk ben ik
blijven hangen bij Cross fit. Sinds een half jaar ben ik fanatiek aan
het Cross fitten en dit vind ik helemaal geweldig. Je eigen grenzen
opzoeken en hiermee proberen om zo fit mogelijk te worden.
Naast het sporten heb ik afgelopen jaar ook mijn diploma behaald
aan het ROC Tilburg. De opleiding die ik hier heb gevolgd is Sport
en Bewegen met als profiel ‘bewegingsagogiek’.
De afgelopen 2 jaar heb ik stage gelopen op het speciaal onderwijs. Op deze school had ik
voornamelijk te maken met kinderen die een vorm van autisme hebben, maar ook syndroom van
Down, psychische stoornissen en epilepsie. Aan deze kinderen heb ik 2 jaar lang gymlessen geven
met ontzettend veel plezier. Ik heb er veel geleerd. Ik hoop dat ik mijn ervaring kan meenemen en
dit weer kan overbrengen.
Ik kijk er heel erg naar uit om te gaan beginnen bij TSO en BSO weidetuin.
Heel graag tot snel!
Met vriendelijke groeten, Pieter Vermeulen.

Schipper mag ik over varen…..
De kop is eraf, de vakantie is voorbij en kinderen en ook jullie ouders komen langzaam weer in het
normale ritme.
Het nieuwe schooljaar zal vooral spannend zijn voor ouders van nieuwe kleuters! Deze kinderen
hebben tijdens de vakantie al gelegenheid gehad om bij bso de Weidetuin een kijkje te komen
nemen. Sommige zijn zelfs al een ochtend of middag komen spelen, dat ging erg goed en wij zijn
dan ook erg trots op deze ‘nieuwe” kanjers’!
De vakantieperiode is voor bso de Weidetuin een prettige periode om nog meer activiteiten en
vooral uitstapjes met de kinderen te maken. We hebben een bezoek gebracht aan het
reptielenhuis en het aardbeienterras. We zijn naar diverse speeltuinen geweest en we hebben een
vaartocht over de singels in Breda gemaakt en nog veel meer van dit soort gezellige vakantie-doedingen.
Wij wensen alle kinderen weer heel veel succes in hun nieuwe schooljaar.
Schipper mag ik over varen…………………..

Hartelijke groeten van team bso Weidetuin.

UIT DE WIJK ETC.

In samenwerking met basisschool Weilust bieden wij ook volgend schooljaar weer onze typecursus
aan voor de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 van basisschool Weilust.
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Vanaf volgend schooljaar is het weer mogelijk dat
uw kind op zijn/haar eigen school onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van
september t/m maart een interactieve typecursus meteen na schooltijd. Tijdens de lessen leren de
kinderen om met 10 vingers blind te typen, in Microsoft Word te werken en te mailen. Op school
en thuis oefenen de kinderen in ons online programma Typeworld.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een speelse manier mee over de wereld, waar ze
eiland voor eiland alle letters leren typen. Door onze persoonlijke begeleiding zorgen we ervoor
dat 99.8% het diploma haalt!

Wilt u alvast een kijkje nemen?
Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO.

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931 of bezoek onze open dag.

Op dinsdag 12 september om 15.30 uur zijn wij aanwezig in de aula van Kbs Weilust om u meer
informatie te geven.

Met vriendelijke groeten,
Sylvia Ligterink
Kindertypecursus.nl