Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” van de M.R. zijn beschreven in een reglement. De M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door de school worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens een G.M.R. (Gemeenschappelijke M.R.),die bestaat uit een afvaardiging van de M.R.-en van de INOS-scholen.

De G. M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door het schoolbestuur worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

Besluitvorming nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Brief: Mededeling MR ouders verzorgers nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Bijlage

Brief: Besluit MR nieuwe schooltijden 2018 – 2019

Bijlage

Brief: Terugkoppeling ouders zorgen nieuwe schooltijden

Bijlage

Vergaderdata MR in schooljaar 2018 -2019

  • 17 september 2018
  • Opvolgende data volgen na 1ste vergadering

MR regelement INOS

Ouders lid van de MR:


Charly Nelemans
Voorzitter
charlynelemans@gmail.com


Patrick van den Berg
Ouderlid
patrick_van_den_berg@hotmail.com


Carla van Loon
Ouderlid

Leerkrachten lid van de MR:


Aggie Hoogesteger
Personeelslid
aggie.hoogesteger@inos.nl

corinavangorp
Corina van Gorp
Personeelslid
corina.vangorp@inos.nl

 

Sabine Bakkers
Personeelslid
sabine.bakkers@inos.nl

Algemeen mailadres van de MR:

Kbsweilust_mr@inos.nl