Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden. Zij worden voor vier jaar door de ouders en het personeel gekozen. De “spelregels” van de M.R. zijn beschreven in een reglement. De M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door de school worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

INOS Stichting voor Katholiek Onderwijs Breda heeft tevens een G.M.R. (Gemeenschappelijke M.R.),die bestaat uit een afvaardiging van de M.R.-en van de INOS-scholen.

De G. M.R. heeft een controlerende en adviserende taak t.a.v. de besluiten, die door het schoolbestuur worden genomen (soms instemmingsrecht, soms adviesrecht).

Vergaderdata t.b.v. het schooljaar 2016 -2017

  • 29-09-2016 notulist: Sabine Bakker
  • 09-11-2016 notulist: Laura
  • 12-12-2016 notulist: Dimitri
  • 31-01-2017 notulist: Femke
  • 16-03-2017 notulist: Corina
  • 08-05-2017 notulist: Dimitri
  • 22-06-2017 notulist: Femke
  • 28-06-2017 Afsluiting jaar

MR regelement INOS

Ouders lid van de MR:

geen-afbeelding
Femke Don
Ouderlid
femkedon@hotmail.com

Dimitri Kruik
Dimitri Kruik
Ouderlid
dimitri.kruik@gmail.com

Charley Nelemans
Charly Nelemans
Voorzitter
charlynelemans@gmail.com

Leerkrachten lid van de MR:

Laura Mos
Laura Mos

Personeelslid
laura.mos@inos.nl

Sabine Bakkers
Sabine Bakkers
Personeelslid
sabine.bakkers@inos.nl

corinavangorp
Corina van Gorp
Personeelslid
corina.vangorp@inos.nl

Algemeen mailadres van de MR:

Kbsweilust_mr@inos.nl