KBS Weilust, met veel plezier naar school!

KBS Weilust is een katholieke basisschool die sinds 1 maart 1970  bestaat en is gelegen in Breda-Oost.
De school heeft twee locaties. Beide locaties bevinden zich in de wijk Heusdenhout. De hoofdlocatie aan de Draaiboom 12. De dependance aan de Draaiboom 119.
De naam “Weilust” vindt zijn oorsprong in de naam van een oude, monumentale boerderij, die nog steeds in de wijk Heusdenhout staat.
De school valt, samen met nog 28 andere scholen (inclusief een school voor speciaal basisonderwijs en speciale scholen) in Breda, onder het bestuur van INOS.

figuur-met-bal

Visie

KBS Weilust is een katholieke school waarin iedereen welkom is ongeacht maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. In de omgang met elkaar laten we ons leiden door normen en waarden  vanuit het Christendom. De populatie van onze school is een afspiegeling van de samenleving. Juist door met elkaar samen te leven, werken en spelen ontstaat er begrip,  respect en waardering  voor elkaar.

De visie en missie van de school is nader uitgewerkt op blz. 5 t/m 8 van de schoolgids.

Lees verder
figuur-juicht

Vaardigheden van de 21e eeuw

Basisschoolleerlingen van nu hebben in de toekomst mogelijk heel andere vaardigheden nodig dan de volwassene van nu. Zaken als creativiteit in denken, samenwerken, communiceren, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, probleem oplossend denken en natuurlijk ICT vaardigheden worden steeds belangrijker. Dat maakt dat ons onderwijs moet veranderen. Wij zoeken daar graag een evenwichtige weg in om de kinderen op de toekomst voor te bereiden.

Lees verder
figuur-voetbal

Ouderbetrokkenheid 3.0

Het partnerschap met ouders in de opvoeding van kinderen is een belangrijk gegeven. Het grootste deel van wat kinderen leren gebeurt namelijk thuis.
Weilust is dit jaar van start gegaan met een traject ‘ouderbetrokkenheid 3.0’, waarbij onder begeleiding van externe professionals heel bewust de samenwerking gezocht wordt met ouders om de betrokkenheid van ouders te vergroten. Het gaat hierbij niet alleen om ‘hand- en spandiensten’ alleen,  maar ook om zaken als participatie, waarbij ouders bewust deelnemen aan het organiseren van onderwijs en ouderverantwoordelijkheid, waardoor ook ouders zich verantwoordelijk voelen (en dus ook verantwoordelijkheid nemen) voor het leren van hun kinderen.

Lees verder

Uw kind is 3 en u zoekt een basisschool.

Wilt u zelf sfeerproeven en kijken of onze school bij u en uw kind past? We nodigen u uit om ons te bezoeken.

Bezoek de informatieavond op 26 maart 2015

Berichten

Weilustwekker 13

Beste ouders, Maandag jl. was onze lang verwachte samenwerkingsdag met de ouders van onze school. Persoonlijk was ik er best wel gespannen voor. Ik verwachtte er heel veel...

Weilustwekker 12

Beste ouders, De Sint is weer in het land. De spanning stijgt bij de kinderen en natuurlijk ook bij ons. Wat zou de Sint dit jaar weer brengen?...

Weilustwekker 11

Beste ouders, U hebt helaas in de kranten kunnen lezen dat wij een hectische week achter de rug hebben, waarin wij en veel leerlingen en hun ouders erg...

Weilustwekker 10

Beste ouders, Het wordt een beetje spannend! Volgende week dinsdag wordt mij gevraagd door te geven hoeveel ouders met ons mee willen gaan werken aan de ouderbetrokkenheid, -participatie...

Lees verder