Weilustwekker 34

Van het Team

Beste ouders verzorgers,

 

Allereerst onze hartelijke dank dat u zo massaal heeft gereageerd op onze oproep om de certificering van de ouderbetrokkenheid 3.0 met ons mee te vieren. Het werd een ‘losjes’ georganiseerde gezellige middag van ouders met hun kinderen, met mogelijkheden voor spelletjes, waarbij samengewerkt moest worden tussen kinderen en ouders en er was een uitgebreide traktatie, die geheel gesponsord werd door Albert Heijn, filiaal Bisschopshoeve in Heusdenhout. Waarvoor uiteraard nogmaals onze hartelijke dank.

 

We merkten wel bij de spelletjes dat het ‘losjes’ organiseren niet altijd voor iedereen duidelijk was. De ene ouder keek toe en een andere ouder nam weer initiatief om met de kinderen aan de slag te gaan en hen uit te dagen. Dat laatste was natuurlijk een beetje de bedoeling. Het was echter wel heel grappig om te zien hoe verschillend daarmee omgegaan werd. Hoe dan ook hebben de kinderen het geweldig naar hun zin gehad. Het duurde allemaal niet te lang en er was voor elk wat wils. Zowel Albert Heijn als Weilust zelf hebben er aandacht aan besteed op hun facebookpagina. Als u ook facebook heeft, moet u maar eens een kijkje nemen. U krijgt dan een leuke indruk.

 

U merkt wel dat wij ons alle soorten van (social) media aan het eigen maken zijn. Mijn jonge collega’s zijn daar heel bedreven in en proberen mij dagelijks te overtuigen van de grote voordelen daarvan. Zij nemen dan ook regelmatig de moeite om mij er mee bekend te maken en er mee te leren omgaan. Ook een compliment aan onze leerlingenraad met meneer Ronald die de spelletjes hebben bedacht en hebben uitgezet en nadien de ouders, die niet aanwezig hadden kunnen zijn, ook op cake trakteerden. Al met al dus een heel geslaagde middag waarbij we mooi de gelegenheid hebben kunnen nemen om de kinderen te vertellen dat wij het belangrijk vinden om goed met ouders samen te werken op onze school en dat we dat dus blijkbaar goed hebben gedaan. We kregen er immers een plastic diploma, voor aan de muur van de school, voor (zo heb ik de kinderen proberen duidelijk te maken waar het om gaat).

 

De leerlingen hadden voor een opdracht die middag ook een foto meegebracht, waarbij de leerlingen mochten noteren wat papa en mama allemaal voor de school doen. Annemieke Dijkmans heeft die opdracht in verschillende groepen verzameld en verder uitgewerkt. De resultaten daarvan kun u ook in deze Weilustwekker lezen. Wij vonden het leuk om te lezen wat kinderen dan allemaal opvalt. Vooral het laatste item is leuk. Veel leesplezier.

 

Volgende week hebben we weer onze ‘lesvrije week’. Dat betekent vrij voor de kinderen en voor sommige ouders een extra weekje vakantie, lekker buiten het seizoen om. Voor ons betekent het werken. Ik heb u vorige week al opgesomd wat er aan het einde van het schooljaar allemaal door de groepsleerkrachten moet worden gedaan om het jaar goed administratief af te ronden om u duidelijk de stand van zaken rond te ontwikkeling van uw kind te kunnen melden. Wij gaan daar hard mee aan de slag en wensen u een heel fijne extra vakantieweek.

 

Ik wil echter nu al vast wel vermelden dat we die lesvrije juniweek volgend schooljaar niet hebben. We hebben in – weer een relatief kort jaar – niet voldoende uren om een gehele week vrij te plannen. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat onze leerlingen uit de groepen 1 elke woensdag vrij zijn, waardoor er in andere leerjaren iets meer uren moeten worden gemaakt. Ik durf niet te voorspellen hoe dat er voor daarop volgende jaren uit komt te zien. Elders in deze nieuwsbrief vermeld ik u wie volgend jaar allemaal op onze school werken en van wie wij afscheid mogen nemen. De nieuwe collega’s stellen zich elders in deze nieuwsbrief allemaal aan u voor.

 

Graag hadden wij er bij vermeld bij wie uw kind in de groep komt, maar daarover moeten de interne begeleiders zich volgende week nog verder buigen. We hebben nog niet alle groepen compleet ‘in beeld’ en vinden het fijner om alle leerlingen en hun ouders op hetzelfde tijdstip duidelijkheid van zaken te kunnen geven. Dus de week na de lesvrije week kunt u in deze Weilustwekker lezen welke groep naar welke leerkracht(en) gaat.

 

U hebt vast uit de media vernomen dat er een landelijk staking is afgesproken op 27 juni van 08.30 tot 09.30 uur. Wij zijn ons daarover aan het beraden en we maken plannen over hoe we hier op Weilust mee omgaan in overleg met ons bestuur en andere INOS-scholen. U kunt morgen van ons een separate brief verwachten over dit onderwerp, met alle benodigde informatie. We willen dit zorgvuldig voorbereiden. Ik wens u weer graag twee fijne weken. Ik meld me 29 juni weer.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust.

 

Kees van Sprundel, directeur

 

Personele bezetting Kbs Weilust schooljaar 2017-2018

Beste ouders/verzorgers,

 

Zoals ik u al eerder in de Weilustwekker meldde, komen er best wel een aantal personele veranderingen in het team van Kbs Weilust volgend schooljaar. Zo moeten we afscheid gaan nemen van Mia Jespers omdat zij vervroegd gebruik gaat maken van haar flexibel pensioen. Ook hebben drie collega’s dit jaar gebruik gemaakt van de interne mobiliteit binnen INOS. Het begint een goed gebruik te worden om nieuwe uitdagingen te zoeken en aan te gaan op andere scholen.

Dat is goed voor je eigen werkplezier en je talenten kunnen dan ook elders ingezet worden. Het houdt je flexibel, nieuwsgierig en betrokken rond onderwijs. Wij juichen het van harte toe. Wel is waar dat je oude en vertrouwde collega’s kunt gaan missen als je afscheid neemt, maar de komst van nieuwe collega’s brengt natuurlijk ook weer nieuwe kansen, nieuwe inzichten en talenten met zich mee.

 

Zo stapt Birgit Op de Beek na vele jaren Weilust over naar Kbs Jacinta, Ciska Kelly naar Kbs Kievitsloop en Arlette Honkoop naar de vervangingsorganisatie binnen INOS. Wij hopen uiteraard dat onze collega’s op de nieuwe school een heel fijne werkplek aantreffen, waar ze met heel veel plezier een groot aantal jaren energiek aan de slag kunnen.

 

We krijgen natuurlijk weer nieuwe collega’s, want we houden volgend jaar gewoon weer 18 groepen, net als dit schooljaar. Vijf kleutergroepen, van de groepen 3 t/m 7 twee en tenslotte volgend schooljaar drie groepen 8. U bent inmiddels al bekend met Aggie Hoogesteger in groep 1-2, die volgend jaar bij ons mag blijven. Dat geldt ook voor Corné van Riel die ook op Weilust blijft in groep 6 naast Hannelore Kwekkeboom, die één dag per week een uitdagende nieuwe taak krijgt.

 

Helemaal nieuw mogen wij Ruud Marijnissen (van Ons sbo) begroeten die fulltime groep 8 gaat draaien. Zo ook Kitty van der Pluijm (van Kbs John F. Kennedy) voor groep 5 vier dagen per week, Marja Wallet (van Kbs Kievitsloop) voor twee à drie dagen groep 1-2 en één dag groep 5 en tenslotte Nicolle Govaerts ( van Kbs Kievitsloop) voor twee dagen per week in een andere groep 8, naast Ronald van Noort. Alle nieuwe collega’s stellen zichzelf in deze Weilustwekker aan u voor.

 

Daarnaast hebben wij nog een drietal collega’s die in blijde verwachting zijn en die dus bijna een half jaar vervangen moeten worden. Daar zijn we nog niet helemaal aan uit, maar het staat al wel vast dat Corine van den Berg een half jaar fulltime gaat werken en dat Michelle de Bie na het verlof van Sabine naast Corine aansluit. Tot die tijd vervangt Michelle de Bie het verlof van Inge Meessen als remedial teacher. We zoeken dus nog een goede vervanger voor Annemieke Dijkmans (naast Laura Mos) en een vervanger voor het tweede stuk van het verlof van Sabine, naast Nancy van der Kooij. Ik meld me zo snel mogelijk als er iemand is gevonden.

 

We kijken uit naar de samenwerking met al deze nieuwe collega’s. Hieronder kunt u lezen wie in welke groep komt en wie welke andere taken voor zijn/haar rekening gaat nemen. Voor vragen kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind of bij de teamcoördinatoren (Ronald en Inge) of bij mij terecht.

 

1-2 a Annemarie van Bokhoven en Ilse van den Berg

1-2 b Petra van Beek en Annemiek de Korte

1-2 c Aggie Hoogesteger en Annemiek de Korte

1-2 d Elliz van Kastel en Marja Wallet

1-2 e Marca Koole en Tamara Jansen

3 a Vivian Innemee en Corina van Gorp

3 b Ellis Janssen en Corina van Gorp

4 a Laura Mos en Annemieke Dijkmans (eerste half jaar vervanging voor zwangerschapsverlof)

4 b Corine van den Berg (na een half jaar sluit Michelle de Bie aan)

5 a Petty van Kastel en Marja Wallet

5 b Kitty van der Pluijm en Ingrid Jankowski

6 a Nancy van de Kooij en Sabine Bakkers (eerste half jaar vervanging voor zwangerschapsverlof)

6 b Hannelore Kwekkeboom en Corné van Riel

7 a Kelly Mulders

7 b Floor van Haren en Ingrid Jankowski

8 a Ruud Marijnissen

8 b Michelle de Bie en Shana Huizinga

8 c Ronald van Noort en Nicolle Govaerts

 

Overige taken worden ingevuld door:

Taalpaleis Corné van Riel

Plusklas Ronald van Noort

Impulsklas Michelle de Bie en Hannelore Kwekkeboom

Interne begeleiding Marije Schneijderberg en Anniek van Ravels

Remedial teaching Inge Meessen (eerste half jaar Michelle de Bie)

Onderwijsassistentie Vicky van der Veen, Saba Terwolde en Carla van den Berg

Administratie Madelon Bakker

ICT-zaken Jef van Bergen

Conciërge Walther Antonise

Teamcoördinator Inge Meessen (eerste half jaar Tamara Jansen) onderbouw en Ronald van Noort bovenbouw

Lerarenontwikkelfonds Laura Mos

Directie Kees van Sprundel

 

Ik hoop dat u allemaal weer in vertrouwen kunt vooruit kijken naar het nieuwe schooljaar.

 

Met vriendelijke groet, Kees van Sprundel, directeur

 

Even voorstellen: Nicolle Govaerts

Na de zomervakantie zal ik gaan werken op Kbs Weilust en ik wil me dan ook middels deze weg graag aan u voorstellen! Mijn naam is Nicolle Govaerts, ik ben 40 jaar en woonachtig in Breda. Ik heb twee kinderen, Anouk (6jr.) en Peter (4jr.). Zij zitten ook op Kbs Weilust. In mijn vrije tijd ben ik veel buiten; fietsen en wandelen door het bos of aan het strand doe ik graag. Verder houd ik van poëzie en heb ik een brede muzieksmaak, al naar gelang de stemming!

Ook ben ik altijd in voor een hapje eten en een film in Chassé Cinema. Tot op heden ben ik 18 jaar werkzaam geweest op Kbs Kievitsloop, waarbij ik in alle groepen, met uitzondering van groep 3, heb lesgegeven. De laatste jaren hiervan heb ik vooral in de bovenbouw gewerkt en dan met name in groep 8. Nu vond ik het tijd voor een andere uitdaging worden en toen de kans zich voordeed om op Kbs Weilust te komen werken, heb ik geen moment getwijfeld en van de gelegenheid gebruik gemaakt! Ik zie Kbs Weilust als een school in ontwikkeling en ben daarom ook erg blij dat ik hier vanaf komend schooljaar mijn steentje aan mag bijdragen!

 

Even voorstellen: Ruud Marijnissen

Ik ben Ruud Marijnissen, getrouwd, 2 kinderen (21 en 18), ik woon in Dorst. Ik sport graag en veel en ook in de tuin werken vind ik geen straf. Ik probeer kinderen naar een hoger didactisch niveau te brengen. Gestructureerd werken vind ik erg prettig. Ook houd ik van handvaardigheid en tekenen met de kinderen. In oktober kregen wij op Ons sbo (speciaal basis onderwijs) te horen dat er veel banen zouden gaan verdwijnen (door krimp en bezuinigingen binnen Inos).

Ook mijn baan zou op de tocht kunnen komen te staan. Dat is de reden dat ik actief ben gaan kijken binnen Inos wat de mogelijkheden waren. Ik heb een lijstje van scholen gemaakt waarbij Weilust bovenaan kwam te staan. In het profiel stond dat de school op zoek is naar mogelijkheden tot digitaal leren bij rekenen en taal. Omdat ik al 2 jaar erg positief ben over het digitaal werken bij rekenen en spelling sprak mij dat aan. Een dag meekijken op Weilust heeft mij heel erg enthousiast gemaakt. Na ruim 30 jaar sbo zie ik uit naar een frisse start op Weilust, met nieuwe kinderen, nieuwe methodes en nieuwe collega’s. Ik heb er ontzettend veel zin in!

 

Even voorstellen: Kitty van der Pluijm

Ik ben Kitty van der Pluijm, 30 jaar oud en ik woon samen met mijn vriend Dennis in Breda. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om te sporten: bootcamp en hardlopen. Maar ik ben ook een Bourgondiër, ik hou van lekker eten en gezelligheid. Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel plezier op Kbs John F. Kennedy gewerkt als leerkracht groep 1/2. Volgend schooljaar ga ik groep 5 op Kbs Weilust doen. Een nieuwe school, nieuwe collega’s, kinderen en ouders. Een beetje spannend, maar ik heb er vooral super veel zin in! Tot snel!

 

Even voorstellen: Marja Wallet

Mijn naam is Marja Wallet, 52 jaar oud en getrouwd. Naast mijn parttime baan in het onderwijs ben ik fulltime moeder van 2 zonen. Ik ben mijn loopbaan als juf begonnen op een kleine school in Amersfoort. Daarna heb ik een aantal jaren in verschillende middenbouwgroepen gewerkt op een school in Leusden. In 1995 ben ik naar Breda verhuisd en in 1997 ben ik , het heen en weer gereis zat, uiteindelijk ook in Breda gaan werken! Ik kreeg een baan op Kbs Effen in groep 5/6 .

Daarna heb ik nog heel wat jaren in groep 3/4 gewerkt. Uiteindelijk wilde ik heel graag eens de overstap maken naar het werken met kleuters. En daar was de vacature in een kleutergroep op Kbs Kievitsloop ! Maar al snel kreeg deze school te maken met een grote krimp en er verdwenen veel kleutergroepen. Toen er in maart 2010 een vacature kwam in groep 1/ 2 op Kbs De Driezwing heb ik samen met mijn toenmalige duocollega de overstap gemaakt . En vanaf volgend schooljaar dus naar Kbs Weilust………. Een nieuwe uitdaging waar ik me erg op verheug ! Ik ontmoet u graag na de zomervakantie !

 

Ouderbetrokkenheid

 

Ouderbetrokkenheid 3.0 volgens de kinderen

Wist u dat de kinderen vertellen het volgende samen met hun ouders te doen voor school: Lezen; rekenen, spelling of Engels oefenen; uitleggen als ze iets niet begrijpen; het voorbereiden van een boekbespreking, spreekbeurt of kanjerpresentatie; huiswerk plannen, maken en nakijken; leerwerk overhoren; werken aan een werkstuk; naar de bibliotheek gaan; spullen verzamelen/meegeven/meenemen voor bijv. een knutsel, thema of actie; en helpen bij het uit bed komen/opstaan.

 

Wist u dat de kinderen aangeven dat hun ouders het volgende contact hebben met school: Ze komen naar ouderavonden, de informatieavond en de adviesgesprekken; ze vragen aan de juf/meneer hoe het op school gaat; ze mailen of bellen met de juf/meneer; ze komen kijken bij het ‘Kijkje in de klas’; ze praten met de juf/meneer als er iets aan de hand is; ze bellen als ik ziek ben; ze maken een praatje met de juf/meneer op het schoolplein of lopen even binnen; en ze lezen de Weilustwekker en Klasbord.

 

Wist u dat de kinderen het volgende vertellen dat hun ouders voor de juf/meneer en voor de school doen: Ze helpen bij het groepslezen; ze helpen bij festiviteiten, zoals Sinterklaas, Pasen, de Koningsspelen, schoolreisjes, de sportdagen, spelletjes, juffendag en fietsvaardigheid/ verkeersexamen; ze rijden ons ‘ergens’ heen (uitje) of fietsen mee naar kamp; ze regelen een cadeautje voor juffen-/menerendag; ze zijn klassenmoeder; ze geven rekenles op school; ze luizenpluizen; ze geven speelmateriaal mee of maken het schoon; ze bakken pannenkoeken, maken eten bij feesten of maken iets lekkers als ik jarig ben; ze nemen deel aan de OR of MR; ze komen voorlezen; ze helpen als biebmoeder/-vader; ze helpen de klas verhuizen; ze helpen het schoolplein renoveren; en ze zamelen spullen in bij een actie.

 

Wist u dat de kinderen graag zouden willen dat hun ouders het volgende met hen méér zouden doen voor school: In de klas helpen of bij activiteiten; in de bibliotheek helpen; bij de Plusklas komen kijken; vaker komen naar het ‘Kijkje in klas’; bij de overblijf helpen; komen voorlezen; raamschilderingen maken; techniek komen geven; meegaan of rijden bij uitstapjes; dingen uitleggen; helpen met plannen; als er te weinig hulp is, zich aanmelden; En tenslotte …………………… NIKS, ze doen genoeg!

 

Van KOBER

 

Opa en oma-dag bij kinderdagverblijf Harlekijn

Op 12 juni waren de opa’s en oma’s uitgenodigd om op bezoek te komen bij kinderdagverblijf Harlekijn. Dat was natuurlijk wel heel gezellig! De opa’s en oma’s zagen hoe het er allemaal aan toe gaat op het kinderdagverblijf. Samen een boekje voorlezen, kringactiviteiten, spelen en fruit eten. Bij de peutergroep speelde Willemijn op de dwarsfluit. De peuters weten al snel welk muziekje bij het konijn, de vlinder, de bloem en de zon hoort. De kinderen deden met hun eigen dans het konijn na op het muziekje. Het was weer een gezellige ochtend, opa’s en oma’s bedankt voor jullie bezoek!

 

Hartelijke groeten, Team kdv Harlekijn

 

Juzt Pleegzorg informatieavond 27 juni a.s.

Juzt geeft informatieavond over pleegzorg in Breda op dinsdag 27 juni. Juzt zoekt verschillende pleeggezinnen voor kinderen die tijdelijk door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Ze verblijven dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Vaak zijn dat mensen uit hun directe omgeving bijvoorbeeld familie of bekenden via school. Pas als dat niet lukt wordt gezocht naar een plekje in een ‘vreemd’ pleeggezin.

 

In de afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. Hierdoor is de vraag naar pleegzorg momenteel veel groter dan het aanbod van beschikbare pleeggezinnen. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig. Hoe is het om pleegouder te zijn? Hoe word je pleegouder? Kun je werk en pleegzorg combineren? Welke verschillende vormen van pleegzorg zijn er?

 

Daarover gaat de informatieavond van Juzt Pleegzorg. Een pleegmoeder vertelt over haar ervaringen en een medewerker van pleegzorg informeert over de voorbereiding en de begeleiding. Bezoekers kunnen vragen stellen en vrijblijvend kennismaken met wat je als pleegouder kunt betekenen voor een kind dat voor korte of lange tijd niet thuis kan wonen. Pleegouders zijn heel divers: alleenstaand, met partner (homo of hetero) of met gezin, ook senioren en mensen die werken kunnen veel voor een kind betekenen als pleegouder. Een groot huis of veel geld is niet nodig. Het is wel belangrijk dat pleegouders een kind veiligheid, stabiliteit en rust kunnen bieden.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie over pleegzorg? Kom naar de informatieavond op:

Dinsdag 27 juni van 20.00 tot 22.00 uur

Locatie: Juzt, Erasmusweg 34 te Breda

 

Deelname is vrijblijvend en verplicht tot niets. Je bent van harte welkom. Wil je een informatiepakket ontvangen of je aanmelden voor de informatieavond, mail dan naar pleegzorg@juzt.nl of bel 076-525 64 44.