Weilustwekker 33

Van het Team

 

Beste ouders en verzorgers,

 

De laatste ‘gebroken week’ van dit schooljaar. We gaan langzaam maar zeker naar de zomervakantie toe en er is nog heel veel te doen. We weten al bij wie onze leerlingen volgend jaar in de groep komen, behalve de leerlingen die in een groep komen waarvan één van de juffen in verwachting is. We hebben namelijk nog geen competente en enthousiaste vervangers voor het zwangerschaps- en ouderschapsverlof gevonden. Dat geldt dan voor juf Sabine en juf Annemieke, die beiden na de zomervakantie met zwangerschapsverlof gaan. Juf Inge gaat al over twee weken met verlof. Zodra ik namen heb voor alle groepen zal ik de groepsindeling weer via dit kanaal bekend maken.

 

We boffen de laatste weken wel erg met het weer, behalve de laatste twee dagen dan. Met dat lekkere weer is het heerlijk buitenspelen. Tijdens dat buitenspelen weten veel kinderen snel het schoolplein te vinden. Wij vinden dat prima, zolang er leerkrachten op school zijn en de buitenschoolse opvang van Kober het schoolplein niet nodig heeft. Na schooltijd echter, als de poorten gesloten zijn, stellen wij het minder op prijs dat leerlingen op het plein spelen/voetballen. Helaas gaat het zonder toezicht heel vaak fout. Een poos geleden hadden enkele leerlingen toch wel wat rotzooi gemaakt en zaken vernield op het plein. Echter twee van de drie ouders die dat gehoord en gezien hadden, hebben hun kinderen meteen de zaak laten opruimen en ‘hun zonden’ laten ‘opbiechten’ bij mij. Heel fijn als ouders zo duidelijk stelling nemen tegen ‘foutjes’ van hun kind(eren).

 

Afgelopen weekend echter hadden we weer ongenode gasten op het plein, die alarm hebben veroorzaakt, wat de school weer een dikke rekening oplevert voor de alarmopvolging door een veiligheidsbedrijf. Dat bedrijf heeft de ‘kwajongens’ nog wel weg zien rennen en heeft hetgeen zij tevoorschijn hadden gehaald opgeruimd, maar u begrijpt dat dat onnodige kosten voor de school veroorzaakt, die dan niet meer aan andere belangrijke zaken kunnen worden besteed. Daarom vriendelijk verzoek aan alle ouders om de kinderen sterk af te raden om op het plein te spelen als de poorten gesloten zijn, of in ieder geval het plein te controleren op ‘vandalisme’ als er toch gespeeld is. Mocht u toevallig voorbij komen en er spelen kinderen op een afgesloten plein, mag u daar gerust een opmerking over maken of doorgeven aan een medewerker van de school. Samen kunnen we zo de boel netjes houden en onnodige kosten voorkomen.

 

Deze week staat voornamelijk in het teken van ouderbetrokkenheid. Morgen gaan we bescheiden vieren dat we gecertificeerd zijn als ‘ouderbetrokkenheid 3.0 – school’. Wij zijn er wel een beetje trots op en hopen dat u morgen met de kinderen wilt samenwerken aan de activiteiten die de leerlingenraad zelf heeft bedacht. Vier tot vijf ouders per groep zou heel mooi zijn, om lekker samen te kunnen werken met een groep kinderen. We willen hier heel graag een heel groot compliment geven aan het filiaal van ALBERT HEIJN aan de Bisschopshoeve in Breda. Zij hebben al onze traktaties en versiering voor de leerlingen en hun ouders gesponsord. Zij komen ons zelfs helpen met versieren, klaarzetten en uitdelen. Heel erg hartelijk bedankt daar voor.

 

Ook hier hoort een woord van dank aan Sabine Vermetten en Ellen Wilms die hiertoe initiatieven hebben genomen. Heel fijn dat iedereen op zo’n positieve manier met ons meedenkt. Nu we het toch over ouderbetrokkenheid hebben, meld ik u ook graag de resultaten van het laatste overleg van dit schooljaar, wat we dinsdag jl. hadden. Het waren weer mooie discussies tussen ouders en leerkrachten over drie criteria, die we weer eens wilden nalopen en waar nodig ‘oppoetsen’. N.a.v. criterium 8 bijvoorbeeld vinden we dat we transparanter met klachten om willen gaan. Om te beoordelen hoe en wanneer en in welke vorm we dat moeten/willen/mogen communiceren willen we een ‘commissie’ in het leven roepen die het plan van aanpak m.b.t. die transparantie bepaalt. We willen daar graag de vertrouwenspersoon van de school, de school CJG’er, de directeur en een ouder in laten participeren. Mocht u voor die ouderrol belangstelling hebben, kunt u zich bij mij melden.

 

Verbetersuggesties willen we alle ouders weer vragen middels de vragenbriefjes tijdens de ouderavonden die u inmiddels al wel van ons gewend bent. U vindt die 29 juni en 3 juli weer op de tafeltjes in de gangen tegenover het lokaal van uw kind. Neem weer even rustig de tijd om eventuele verbeterpunten voor de school op te schrijven. Bedankt al vast weer. T.a.v. criterium 10 hebben we besproken (ook voortgekomen uit de gesprekken rond ouderbetrokkenheid) dat we volgend schooljaar gaan starten met ‘inloop’ om 08.20 en 12.50 uur. We openen de poorten dan om 08.15 en 12.45 uur. Vanaf dan is er toezicht/surveillance door medewerkers van de school en/of Kober. Vanaf 08.20 en 12.50 uur mogen de leerlingen dan zelfstandig naar binnen. Die hoeven dan dus niet meer in de rij en ouders kunnen dan eerder het schoolplein verlaten, waardoor het minder druk zal zijn op het plein.

 

Ouders die een heel belangrijke mededeling hebben voor de leerkracht van hun kind kunnen dan even mee naar binnen. Om 11.45 en 15.15 uur lopen de leerkrachten – indien die dag mogelijk – met de leerlingen mee naar buiten, zodat dan ook altijd een vraag gesteld kan worden. Het blijft wel belangrijk om voor een gesprek met de leerkracht(en) even vooraf een afspraak te maken. Een volgend leuk nieuw onderwerp wat we hebben besproken is de bijdrage van ouders in de Weilustwekker. We zouden het heel leuk vinden als ouders als soort vaste column wekelijks een bijdrage leveren voor de Weilustwekker, waarin zij een schooldag beschrijven, zoals die thuis beleefd of ervaren wordt, dus bezien vanuit thuis of het gezin. Elders in deze Weilustwekker leest u de eerste bijdrage van één van de ouders uit de actiegroep ‘ouderbetrokkenheid’, deze moeder zal zelf voor een volgende ouder zorgen.

 

Zo hebt u over twee weken voorbeelden kunnen lezen over hoe school thuis beleefd en ervaren wordt. Misschien hebt u dan ook de wens om uw schrijverstalent te laten zien door ‘het stokje over te nemen’ en ook een bijdrage in te sturen. Dit soort verhalen moet voor andere ouders inspirerend en herkenbaar zijn. Gaat u meedoen? Een mooi voorbeeld van ouderbetrokkenheid. Veel succes. Tenslotte wil ik graag vanaf hier Ellen Wilms heel hartelijk bedanken. Zij heeft van begin af aan zitting genomen in de regiegroep van ouderbetrokkenheid en dus aan de wieg gestaan van onze certificering. Steeds met een reële blik op onderwijs en de onderwijsorganisatie en daarbij positief en opbouwend kritisch. Zij verlaat de groep omdat haar laatste kind de school verlaat. Mocht u belangstelling hebben om haar plaats in te nemen, hoor ik dat graag.

 

Wij gaan volgend jaar de groep iets kleiner maken en hopen dat weer anderen deel gaan nemen, zodat we een breed draagvlak voor dit onderwerp krijgen en steeds meer ouders zich betrokken gaan voelen bij onze school. Maar nog belangrijker, bij het onderwijs van hun kind en zijn/haar ontwikkeling. Ik wens u weer een fijne week met heel mooi weer tijdens de avondvierdaagse. Wij zullen u zeker een keer aan komen moedigen, want elk sportief evenement uit de wijk juichen wij van harte toe. Excuses voor dit te lange voorwoord!

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team van Kbs Weilust,

 

Kees van Sprundel, directeur

 

AFVAL SCHEIDEN

Beste ouders en verzorgers,

 

Al zo lang uw kind op onze school zit, bent u van ons gewend dat wij elk jaar opnieuw van u vragen om het fruit en het drinken van uw kind voor tijdens de schoolpauze mee naar school te geven in een plastic bakje en/of een plastic beker, die dagelijks hergebruikt kunnen worden. Het fruit zien we dan bij voorkeur geschild en gesneden, zodat de leerkracht zich kan blijven concentreren op de leerlingen. Het zou heel fijn zijn als dat ook zo kan voor de lunchpauze als uw kind over mag blijven op school.

 

U begrijpt dat wij dat promoten i.v.m. het milieu (laten we de afvalberg zo klein mogelijk houden) en natuurlijk ook in belangrijke mate om het kind te laten omgaan met en wennen aan gezonde voeding. Koeken en frisdranken worden zoveel mogelijk ontraden, zeker bij de allerjongsten. Toch zien wij de laatste jaren – en dat zeker bij oudere leerlingen – dat steeds meer leerlingen toch pakjes en/of blikjes drinken en verpakte koeken mee naar school brengen. Helaas milieuvervuilender en minder gezond, maar de school kan het niet blijven verbieden en we kunnen ook niet beschikken over de agenda’s en portemonnees van ouders.

 

Om die reden zijn we nu OOK bezig om onze leerlingen te leren afval te scheiden. Op het plein staat een heel grote ‘petfles’ om de aandacht te trekken om daar lege drinkpakjes, blikjes en plastics in te gooien. Daarnaast staat een vuilnisbak om het restafval in te werpen. Op de gangen staan ook afvalbakken voor beide soorten afval. We gaan op termijn ook proberen GFT-afval te scheiden (klokhuizen, bananenschillen, resten van niet gegeten fruit, boterhammen, koeken enz.), samen met het tuinafval van de school. Hiermee kunnen we kosten voor de school gaan besparen, maar nog belangrijker is dat we onze leerlingen leren goed voor hun eigen wereldbol te zorgen.

 

Wij hopen dus nog steeds heel erg op uw begrip en hopen dat u zo lang mogelijk fruit en drinken mee blijft geven in plastic herbruikbare bakjes en bekers en als dat echt niet meer lukt u ook thuis uw kind erop wijst dat het goed is om afval te scheiden, zodat heel veel materialen weer hergebruikt kunnen worden.

 

Met vriendelijke groet, namens de teams van Weilust en Kober kinderopvang.

 

Zita Hopmans en Kees van Sprundel

 

UITNODIGING OUDERBEDANKMOMENT

Vrijdag 30 juni a.s. vieren wij het oudermoment. U als ouder wordt dan in het zonnetje gezet vanwege jullie betrokkenheid dit schooljaar. U ben van harte uitgenodigd om 14.30 uur in de aula van de school. We willen dan op een feestelijke manier kenbaar maken dat we heel blij zijn met uw ouderbetrokkenheid. Het programma dat wordt aangeboden duurt tot 15.15 uur. Daarna is er nog gelegenheid om samen en met de leerkrachten een praatje te maken en een drankje te nuttigen. Het feest is rond 16.30 uur afgelopen. In samenwerking met Kober wordt de opvang van uw kind na schooltijd verzorgd. Komt u ook? Wilt u voor 16 juni aan de leerkracht van uw kind doorgeven of u hierbij aanwezig zult zijn en of uw kind(eren) gebruik maakt van de opvang door Kober? Dan zorgen wij voor een feestelijke middag.

 

Met vriendelijke groet,

 

De werkgroep ouderbedankmoment Michelle, Kelly en Petra

 

Ouderbetrokkenheid

 

CITOSTRESS

De ochtend begint zoals gewoonlijk….ik maak brood voor het ontbijt, zorg dat er voor de lunch ook wat te versnaperen valt en maak het plaatje compleet met een gezonde fruithap voor in de ochtendpauze. Meestal is dat de tijd waarin ik nadenk over wat er allemaal op de planning staat voor de komende week. En dan ineens bedenk ik me dat de cito’s deze week gaan beginnen. Ik parkeer deze gedachte en voeg mij bij de jongens die al lekker van hun ontbijt genieten.

 

“Zin in de week? ”vraag ik ze. Ja hoor, ze beginnen één voor één te vertellen wat ze allemaal gaan doen deze week. De cito’s komen niet naar voren en dat is helemaal prima. Lekker relaxt stappen we in de auto op weg naar school onder het genot van de radio die een lekker vrolijk deuntje speelt. Eenmaal op het schoolplein aangekomen krijg ik van allebei een dikke kus en schieten de jongens allebei hun eigen kant op.

 

En dan ineens…..voel ik citostress…..niet van mijzelf, maar van de ouders om mij heen. Er wordt gemompeld dat “de cito’s” deze week gaan beginnen. Iemand maakt de opmerking dat zij benieuwd is naar de resultaten. Gelukkig wordt ze direct gerust gesteld door een andere ouder met het antwoord dat het op ouderportaal komt te staan. Ik loop door naar mijn vaste stekkie en zwaai de jongste uit tot hij de school in schiet. De week er op verloopt eigenlijk hetzelfde. Ontbijtje, trommeltjes en de autorit. Alleen het bezoek op het schoolplein is anders. Daar waar ouders vorige week het nog hadden over de startende cito’s is er nu plaats gemaakt voor “de resultaten”.

 

Wat zijn we allemaal trots op onze kanjers en wat willen graag laten weten hoe goed ze het gedaan hebben! Maar wat nou als de resultaten niet zo goed zijn?! En je je daar als ouder zorgen om maakt?! Daar zou je dan direct toch citostress van krijgen! Thuis vraag ik echt wel aan de jongens hoe het is gegaan. Want natuurlijk ben ik daar benieuwd naar. Maar aan het vergelijken van de resultaten op het schoolplein doe ik niet mee, hoe goed of slecht de resultaten ook zouden zijn. Dit brengt onrust op het schoolplein en kan bij andere tot citostress leiden.

 

Sabine van Hattum

 

Van KOBER

 

ZIEK MELDEN OP SCHOOL, TSO EN BSO

Wanneer je kind ziek is, is dat natuurlijk heel vervelend. Vaak is het niet ernstig, maar je maakt je soms toch wel zorgen. Daarnaast moet je ook van alles regelen. Om je als ouder te helpen, hebben we afgesproken dat Madelon de ziekmeldingen doorgeeft aan Mariam van de TSO en BSO. Je hoeft als ouder dus niet op drie verschillende plekken door te geven dat je kind ziek is. Als je kind ziek gemeld is bij Madelon, dan belt de TSO, bso Weidetuin en Topbso Oost dus niet meer naar huis om na te vragen waar je kind is.

 

Wanneer je kind meerdere dagen ziek is, dan vraagt de pedagogisch medewerker bij de leerkracht na, of je kind nog steeds ziek is. Vandaag is ook afgesproken dat Mariam, na de ziekmelding, ook de TSO-dienst uit het systeem haalt. Je hoeft je niet meer af te melden. Je krijgt voor die dag dan dus geen rekening voor de TSO. Zou je kind die middag ook naar de bso komen? Dan kun je die middag op een later moment inhalen, uiteraard in overleg met de pedagogisch medewerker van de groep. Heb je nog vragen, laat het ons weten. We zijn bereikbaar via 06-102713333 , 076- 5813661 of mail ons via kbsweilust_overblijven@inos.nl

 

Hartelijke groeten, Team TSO Kbs Weilust

 

Uit de Wijk/Uit de Stad

 

DE VAKANTIEBIEB

Het zomercadeautje van de Bibliotheek ! Weet je nog niet welk boek je mee wilt nemen op vakantie? Er staan leuke e-books voor je klaar in de VakantieBieb! Deze zomer kun je weer e-books lezen op een tablet of smartphone met de VakantieBieb.

Probeer het eens uit! Je kunt ook meedoen aan onze winactie. Download vanaf 1 juni de app en maak kans op een iPad mini! Je kunt eventueel je vader of moeder vragen of zij je hierbij willen helpen. Download de gratis app vanaf 1 juni op je tablet of smartphone. Info: www.vakantiebieb.nl

De VakantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen hier e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017.

 

CHATIME PAKT 10-JARIG BESTAAN GROOTS AAN

Op zondag 25 juni 2017 knalt Chatime haar 10e jaar in met een groot feest op de stoerste plek van Breda: STEK.

Burgemeester en wethouders, bekende Bredanaars, (oud- )reporters heten iedereen; jong en oud, dik, dun, wit, zwart van harte welkom. Tussen 13.00 en 18.00 uur zijn er allerlei activiteiten op het terrein: workshops, foto-booth, tattoos, DJ’s en bands. Om 15.30 uur is er een officieel moment met burgemeester Depla.

10 jaar Chatime staat voor 36 glossy magazines en een vet coole website met altijd de laatste nieuwtjes. In al die jaren werkten meer dan 525 jonge reporters mee, maakten ze 80 filmpjes, een radio uitzending en waren (zijn) zij super actief op social media.

 

Hoofredacteur Lida van Hooijdonk: “Alle reden dus voor een feestje! We maken er een dag van om nooit te vergeten.” Chatime verbreedt je wereld; laat je kennis maken met verschillende wijken, culturen en achtergronden. Maakt kinderen – in de leeftijd van 8 tot 12 jaar – enthousiast om op een hippe, andere manier bezig te zijn met taal, lezen en schrijven. Het 10-jarig jubileum is een samenwerkingsverband van Chatime met de gemeente Breda en STEK Breda.

STEK is een creatieve broedplaats voor ondernemers en kunstenaars aan de Veilingkade 9 a in de wijk Belcrum. Verschillende ‘stekkers’ geven workshops (10!) op deze feestdag: fotografie, speksteen, creatief schrijven, escaperoom, circusacrobatiek en er gebeurt nog heel veel meer…

 

Voor meer informatie:

Lidia van Hooijdonk, hoofdredacteur Chatime,

redactie@chatime.nl

wwww.chatime.nl en www.stekbreda.nl